• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Er gift og aleneforsørger. Kona kom til Norge for ca 4 måneder siden, men måtte reise tilbake til hjemlandet pga syk mor, og jeg skal også reise snart fordi situasjonene hennes er veldig kritisk. Kunne jeg føre opp reiseutgiftene i selvangivelsen? Er det noe annet som dere mener at jeg kan føre opp (fraskrive)i selvangivelsen, så kan dere gjerne komme med noe tips.
Dere får dessverre ikke ført disse reisene til fradrag. Det er privatutgifter som ikke gir fradrag.
Så lenge dere begge er bosatt i Norge, og den ene ektefellen ikke har inntekt, må dere passe på at dere får skatteklasse 2. (Som gis til de hvor den ene er aleneforsørger. Det gir ca 10.000 kr i mindre skatt.)
Skal være ført opp automatisk, men ikke alltid. Særlig når den ene har flyttet til Norge i løpet av skatteåret.