• Laster aksjedata...

Kvaliteten av din bankrådgivning har stor innflytelse på din privatøkonomi. BankTorvet.dk formidler gratis og upartisk kontakt til bankrådgivere landet over.
Bankrådgivning
Bankrådgivning Når du søker ny bankrådgiver, enten i forbindelse med et bankskifte eller en annen form for bankmæssig ytelse, er det viktig at du forbereder deg på forhånd. Den rette bankrådgivning kan ha stor innvirkning på din privatøkonomi – det kan dårlig bankrådgivning naturligvis også…
Forbered deg før møtet
La oss anta at du står for å skulle etablere et lån med sikkerhet samt et nytt boliglån, fordi du bygger ny bolig. Dette er en opplagt anledning til bankrådgivning, idet du står i en god forhandlingssituasjon – du har noe å by på som alle bankrådgivere er interessert i. Finn alltid ut av hva du har å by på forut for forhandlingssituasjonen.
Før du drar kontakt til din bankrådgiver, så lav en liste over alle relevante forhold. Her er eksempel på relevante forhold:
* Dine bankprodukter i dag
* Din bank behov fremover
* Din lånebehov
* Din privatøkonomi i dag?
* Din privatøknomi i fremtiden?
* Hva legger du vekt på i ditt valg av bank?
* Hva legger du vekt på i ditt valg av bankrådgiver?
Praktisk håndtering av bankrådgivning
God bankrågivning handler om at din bankrådgiver finner den løsningen som passer til deg og din privatøkonomi. Dårlig bankrådgivning kan i verste fall ha store konsekvenser for din privatøkonomi. Foreslå derfor bankrådgiveren, allerede i starten av deres samtale at det lages et referat av deres møte, som Dere så etterfølgende kan forholde dere til begge to. Dette kan være med til å sikre at din bankrådgivning er mer forståelig for deg når møtet er slutt, og samtidig kan det kanskje framstille noen spørsmål, som du ellers ikke ville være kommet på.
Når du har mottatt bankrådgivning, så vent alltid med å treffe den endelige beslutningen før du er kommet hjem og har tenkt over tingene. Vent gjerne en dag eller to, og kontakt så bankrådgiveren for å meddele vedkommende din beslutning. Vurder alltid om du mener at bankrådgiveren har referert deres møte korrekt og ytet seriøs og troverdig bankrådgivning, før du treffer din beslutning.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.