• Laster aksjedata...

de fleste bolighandlene I dag foregår som kontanthandel, hvor kjøper lar sin bank forestå finansieringen, typisk gjennom et tilknyttet realkredittselskap, hvor det tas hjem 80 % av kjøpsummen, resten av kjøpesummen evt. incl utbetaling og kostnader tilbys som et boliglån i banken.
Dette boliglån er naturligvis typisk høyere forrentet enn lån med sikkerhet, da det sikkerhetsmessig er dårlig plassert i eiendommen.
Til sikkerhet for boliglånet opprettes det typisk et eierpantebrev som legges til sikkerhet i banken for boliglånet, er det i forveien et eierpantebrev i eiendommen kan man evt. overta dette pantebrevet, da man herved sparer kostnader til opprettelse av nytt eierpantebrev
Selgerpantebrev
Selgerpantebrev som etterfinansiering anvendt typisk når handelen foregår som en Finansiert handel.
Dette foregår i praksis ved at selger tar opp det nye lån med sikkerhetet i hans navn og i den forbindelsen har banken bevilget gjeldsovertakelse til kjøperen som så overtar lån med sikkerhetet i forbindelse med handelen. Restkjøpesummen evt. incl utbetaling og kostnader finansieres ved at kjøper utsteder et selgerpantebrev til selger, som eiendomsmegleren nesten alltid straks selger videre for selgeren.
Renten på selgerpantebrevet er som ved et banklån høyere enn lån med sikkerhetet da den sikkerhetsmessige plasseringen i eiendommen er dårligere enn lån med sikkerhetet.
Renter og kurser
Langt de fleste boliglånene som ytes via banken er variabelt forrentet, hvorved ytelsen kan falle eller stige, velges det et selgerpantebrev er den mest utbredt typen med fast rente og avvikles etter annuitetprinsippet, hvilket vil si at bruttoytelsen er ens gjennom hele løpetiden, likevel er nettoytelsen svak stigende, da det skattemessige fradraget for rentene er synkende. Noen selgerpantebrev utstedes med variabel rente, som typisk forholder seg til Ciborrenten med et gitt tillegg, disse nedbetales typisk som serielån med knæk, hvilket vil Si at det eksempelvis nedbetales 2 % årlig av hovedstolen årlig i de første 5 år, deretter settes avdraget opp de etterfølgende 5 år og så fremdeles, så lånet er helt tilbakebetalt etter eks. 20 år utbetalingskursen på et selgerpantesbrev er typisk tett på 100, og kan også typisk innfris til kurs 100, på boliglån anvender man som slik ikke kurser, i prinsippet fungerer det ved utbetaling av det lånt beløpet, altså kurs 100.
Hvilken type etterfinansiering skal man velge
Valg av etterfinansiering er for langt de fleste tilfellene gitt på forhånd, går du I banken kan du være rimelig sikker på at de vil tilby deg sine boliglån, og ber du eiendomsmegleren om hjelp kan du være rimelig sikker på at han vil foreslå selgerpantebrevet.
Om man velger en samlet løsning via banken, eller legger sine lån forskjellige steder kan det være både fordeler og ulemper ved begge løsninger.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.