• Laster aksjedata...

Drømmer du om å bygge nytt? Før du går igang med et nybygg, er det viktig at du har avklart en rekke forhold, så du ikke plutselig står med ubehagelige overraskelser. Denne artikkel hjelper deg på vei mot ditt drømmehus.
Avklaring er viktig før du bygger nytt.
Danskene bygger nye hus på livet løs. Ideen om å bygge sitt egen hus springer ut kanskje av en urgammel ambisjon om selv å bygge familiens framtidige rede. For flere tusen år siden var det grunnleggende kravet, at man kunne få ly for regnet, men kravene til nybygg i dag er helt annerledes. Ikke alle gjør seg klart hva de kaster seg ut i, når de beslutter seg for å bygge et nytt hus. de fleste har sett noen tegninger og et prøvehus. Det er en betydelig større og mer komplisert prosess å bygge nytt enn å kjøpe brukt bolig. Det skal gjøres mange overveielser og tas mange beslutninger. Man skal finne ut av, om det, man dypt sett ønsker seg nå også er et nybygget hus. Å bygger kan være en vanskelig prosess, som krever langtidsplanlegging.
André overveielser
Når økonomien er undersøkt, er det de rent praktiske tingene, som skal arbeides videre med:
* Hvor er den riktige tomten?
* Hvordan skal boligen innredes?
* Hvilke materialer skal vi velge?
* Hvem skal bygge huset og styre bygget?
* Hva med de juridiske aspektene med kontrakter, forsikringsforhold, lokalplaner, servitutter m.m.?
Hvilke behov er det?
Hvor mange værelser har man bruk for? Er det bruk for hjemmearbeidsplass – og dermed bruk for ro? Kan man kombinere entre med bryggers og dermed nøyer seg med en inngang? Er det bruk for gjesteværelse? Er det bruk for både allrom og spisestue? Hvordan tilpasser man huset til tomten? Dette er bare noen av de spørsmålene som melder seg. Det kan anbefales å ta en arkitekt eller et byggefirma med på råd og sparring. Videre vil en byggearkitekt eller ingeniør kunne styre bygget og koordinere arbeidet mellom håndverkerne.
Juridiske aspekter
Før den endelige beslutningen kan treffes, og diverse dokumenter signeres, er det en god ide å konsultere en advokat. Det er mange juridiske aspekter i et byggeforløp. Grunnkjøp, servitutter, lokalplaner, byggekontrakt, regelsettet AB92, garantistillelse, dagbøter, mangler m.m. er noen av de områdene hvor en advokat kan være med til å gjøre byggeforløpet så smertefritt som overhodet mulig. de fleste overveielser og beslutninger, som skal tas, skal likevel ikke skremme, da hele byggeforløpet i alminnelighet er hele slitet verdt. Når bygget står ferdig, og man er flyttet inn, er det en stor tilfredsstillelse å konstatere at boligen er et resultat av egne drømmer, ideer, ønsker og behov.
Det økonomiske fundamentet
Før man går i gang, er det naturligvis viktig å få det økonomiske «fundamentet» på plass. Hvor mye må nybygget koste, hva kan jeg betale i husleie, og hva er rådighetsbeløpet pr. måned etter bygget? I vestjyskbank hjelper vi med å få stilt opp de økonomiske rammene samt et budsjett, så du kan få overblikk over din økonomi. Vi kan videre hjelpe deg med finansiering under og etter bygget.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.