• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Hei! jeg var eneforsørger for en gutt på 16 år fra januar til juli. Da flyttet han til sin mor for å gå på skole. Får jeg skatteklasse 2 hele året på selvangivelsen, eller må jeg regne halve året i klasse 1?
Svar:
Det er den som har hatt omsorgen for barnet den største delen av året som har rett til skatteklasse 2. Hvis hver av dere har barnet halve året hver, skal dere ha skatteklasse to annethvert år.
Det er ikke mulig å får skatteklasse 2 for et halvt år.