• Laster aksjedata...

I takt med at renten er steget, er fordelen ved å låne penger til investering i aksjer skrumpet kraftigt inn. Samtidig er risikoen økt markant, da aksjemarkedets kursutslag er blitt vesentlig større enn tidligere. Gearet investering: Investeringer i aksjer for lånte penge, også kjent som gira investeringer, har alltid vært en risikabel affære. Men da investorene for et par år siden kunne låne penger til aksjekjøp til en rente i omegnen av 3-4 %, var det samtidig en rimelig sjanse for at høyt utbytte på investeringen. Men med en aktuell rente på mellom 6,25 og helt opp til 10 %, har situasjonen i dag endret seg markant. Det forventet merutbyttet på en lånefinansierte investering er skrumpet kraftigt, og samtidig er risikoen for store tap blitt høyere.
Investering med lånte penger har alltid vært risikabelt. Med en rente på 3-4 % har det vært en rimelig sjanse for høyt utbytte. Men i dag er situasjonen endret markant. Risikoen måles bl.a. på de daglige kursutslagene på aksjemarkedet, og her er den globale tendensen entydig. Sett i forhold til for bare et par år siden er kursutslagene økt kraftig. Samtidig er markedet preget av nervøsitet i kraft av nettopp frykten for nye rentestigninger. Se grafikk med utviklingen på aksjemarkedet siden 1973 lengre nede på siden. Redaksjonen har regnet på hva en gira investering vil bringe inn i dag sett i forhold til for to år siden hvor de billigste investering-lånene kunne fås til cirka 3 %. Og resultatet ser ikke oppmuntrende ut. Mens du ved en lånefinansierte investering på 500.000 kr. og ved en rente på 3 % kunne sikte etter en årlig nettofortjeneste på 17.075 kroner, er det tilsvarende utbyttet nå barbert ned til 7.075 kroner. Høye renter gir minus på kontoen Betaler du mer i rente enn 6-7 prosent, ser regnestykket i sakens natur enda verre ut.
Saxo Bank tar som utgangsspunkt 8 % i rente på sine gira investeringene, de såkalte CFD’er, men i noen tilfeller hopper den effektive renten opp på 10 %. Etrade snapper 8,25 % i rente, hvis du ikke foretar mer enn 9 handler om måneden. Ved en rente på 8,5 % er gevinsten på den gira investeringen stort sett forsvunnet og redusert til i omegnen av 400-500 kroner. Er du så uheldig å betale 10 % i rente, er det utsikt til et underskudd på 4.700 kroner årlig på din lånefinansierte investeringen. Ovenstående beregninger er basert på et gjennomsnittlig utbytte på 8 % på din aksjesinvesteringen, hvilket svarer til det gjennomsnittlige utbyttet på danske aksjer i perioden 1925 til 1972. Etter 1972 tok kurssstigningene fart og nådde opp på 12-13 % årlig. Sett tilbake fra 1983 er renten falt kraftigt, hvilket har gjort aksjer til en relativ bedre investering enn obligasjoner, og derfor også kan være en del av forklaringen på de stigende aksjeskursene. Imidlertid peker pilen i dag hen mot stigende renter på kort sikt, og det kan smitte negativt av på aksjene. Fortjenesten ved å låne penger til å investere i aksjer faller selvsagt, jo høyere renten på lånet er.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.