• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Hvilken post skal fradraget for BSU sparing føres?
BSU-fradraget skal dukke opp automatisk og du skal ikke føre dette inn selv. Det synes imidlertid ikke i selve selvangivelsen. Det dukker først opp når du ser på skatteberegningen på siste side i selvangivelsespapirene.