• Laster aksjedata...
§ 14.Kapitlets virkeområde

Bestemmelsene i dette kapittel gjelder for kjøp på kreditt i forbrukerforhold når varens kontantpris overstiger 20 prosent av folketrygdens grunnbeløp, og kreditten gis for mer enn 30 dager regnet fra utløpet av leveringsmåneden, jf. lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 56b. Bestemmelsen gjelder ikke for kontokjøp og heller ikke for bøker og byggesett til ferdighus.

§ 15.Kontantinnsatsen

Ved kjøp på kreditt i forbrukerforhold som nevnt i § 14 skal det beløpet kjøperen skal betale kontant (kontantinnsatsen), utgjøre minst 35 prosent av varens kontantpris.

Kontantinnsatsen kan ikke gjøres opp ved kreditt som kjøperen får av selgeren eller av en annen på grunnlag av avtale med selgeren.

Eventuell innbyttegjenstand etter vanlig omsetningsverdi kan nyttes til hel eller delvis dekning av kontantinnsatsen.