• Laster aksjedata...
§ 17.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 11. juni 2010.

Forskriften § 8 og § 9 om førtidig innfrielse av fastrentekreditt gjelder bare for kredittavtaler som er inngått etter forskriftens ikrafttredelse.

§ 18.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1. Forskrift 11. februar 2000 nr. 101 om låneavtaler oppheves.

2. Forskrift 15. juli 1986 nr. 1616 til kredittkjøpsloven oppheves.

3. Forskrift 27. juni 1986 nr. 1305 om ikrafttredelse av lov 21. juni 1985 nr. 82 om kredittkjøp m.m. og delegering av myndighet oppheves.

4. I forskrift 30. juni 2000 nr. 653 om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning gjøres følgende endringer: —

5. I forskrift 11. februar 2000 nr. 102 om utvidet anvendelsesområde for lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) gjøres følgende endringer: —

6. I forskrift 15. desember 2000 nr. 1265 om behandling av personopplysninger (personopplysningsforskriften) gjøres følgende endring: —