• Laster aksjedata...

Spørsmål om skatt 2008:
Ifm boligsalg måtte vi gå rettens vei da kjøper aldri betalte for boligen vi solgte. Saken endte opp i tingretten og vi ble, ved dom i august 2008, tilkjent en erstatning på 270.000,- Erstatningsbeløpet består av renter på salgssum,reelt tap ved dekningssalg og saksomkostninger.
Disse pengene ser vi ikke noe til. Jeg har vært i kontakt med namsmannen for å undersøke muligheten for å i det hele tatt få noe av pengene vi er tilkjent. Domfelte er uføretrygdet og har, etter regulativer, for liten inntekt til at namsmannen kan tvangsinndrive penger. Domfelte har også flere saker av samme karakter på seg, så her er det lite sannsynlig at vi noensinne vil få de pengene vi er tilkjent.
Kan et slikt økonomisk tap (eller deler av tapet) på noen måte komme inn under fradragsreglene i selvangivelsen?
Svar:
Dessvere er det ikke fradragsrett for slike tap.
Hvis boligen ikke kunne selges skattefritt, ville den nye og lavere gevinsten redusert gevinsten ved salget. Eller eventuelt økt tapet. Da er det også et spøsm¨l om ikke saksomkostningene også skulle vært trukket i fra gevisten, fordi disse da har sammenheng med en inntektsituasjon.