• Laster aksjedata...

Lån og boligkjøp – Kan du nøye deg med ett lån?
Når du skal låne penger til å finansiere din nye boligen, blir det samlet lånebeløp (kontantprisen) typisk oppsstykket sammen av følgende elementer:
* Et hypoteklån på opp til 80 prosent av husets pris
* En utbetaling på ca. 6 prosent av kontantprisen
* Eventuelt banklån per boliglån på det resterende beløpet.
Hypoteklån
Du kan låne opp til 80 prosent av husets samlet pris som et hypoteklån. Hypoteklånet er normalt den billigste formen for finansiering av en bolig. Det skyldes at realkredittsinstituttet får pant og sikkerhet i huset ditt, så de løper en minimal risiko, når de låner deg pengen.
Utbetaling
Du skal typisk betale en utbetaling på 6 prosent av kontantprisen. Hvis du ikke kan betale dem kontant, kan du låne pengen i banken, f.eks. som et samlet boliglån, som også dekker restfinansieringen.
Banklån per boliglån
De resterende 14 prosentene av husets samlet pris kan du låne som et banklån per boliglån. Det kalles også etterfinansiering eller restfinansiering. Du kan finansiere denne delen med enten et selgerpantebrev eller et boliglån i din banken. Et boliglån er som regel dyrere enn et hypoteklån, fordi banken ikke har den samme sikkerheten i boligen som realkredittinstituttet. Et boliglån kan akkurat som hypoteklånet ha en løpetid på opp til 30 år. Du kan få lånet med enten fast eller variabel rente – med eller uten avdrag.
Hva er brutto- og nettoytelse?
I salgsoppstillingen er det beregnet en bruttoytelse og en nettoytelse. Du kan ikke være sikker på at du kommer til å sitte med presis de samme brutto- og nettoutgifter. Det avhenger bl.a. av hvilken type lån du velger.
* Bruttoytelsen angir den samlet utgiften før skatt til utgifter og kostnader for hypoteklånet og et evt. selgerpantebrev pluss utgiftene til eiendomsskatt, forsikringer og eventuelle fellesutgifter.
* Netto-ytelsen angir den samlet utgiften etter skatt. Det vil si at rentene til lånet er trukket fra i skatt.
Salgsoppstillingen inneholder også anslått utgifter til elektrisitet, vann og varme samt antenneavgift
Hvilke typer hypoteklån er det på markedet?
Når du skal vurdere hva du har råd til å sitte for, er det typisk den månedlige utgiften til lånet (terminytelsen), som er den vesentligste posten på boligbudsjettet.
Den månedlige ytelsen avhenger bl.a. av hvilken type hypoteklån du velger. Litt firkantet kan man si at du løper en større risiko for ubehagelige endringer av din økonomien, hvis du velger et lån med en lav, variabel rente og dermed en lav ytelse her og nå, enn hvis du velger et lån med en høyere, fast rente. Rentestigninger vil få ytelsen på lån med variabel rente til å stige.
Når du velger hypoteklån, skal du i første omgang se på selve lånetypen. Hypoteklån ytes enten som lån med fast rente, lån med rentetak eller lån med variabel rente. Alle lånetyper kan velges med eller uten avdrag i en 10-årig periode.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.