• Laster aksjedata...

lån med sikkerhet
Du kan låne opp til 80 prosent av husets samlet pris som et lån med sikkerhet. lån med sikkerhetet er normalt den billigste formen for finansiering av en bolig. Det skyldes at bankene får pant og sikkerhet i huset ditt, så de løper en minimal risiko, når de låner deg pengen. Utbetaling Du skal typisk betale en utbetaling på 6 prosent av kontantprisen. Hvis du ikke kan betale kontant, kan du låne pengen i banken, f.eks. som et samlet boliglån, som også dekker restfinansieringen.
Banklån pr boliglån
De resterende 14 prosentene av husets samlet pris kan du låne som et banklån per boliglån. Det kalles også etterfinansiering eller restfinansiering. Du kan finansiere denne delen med enten et selgerpantebrev eller et boliglån i din banken. Et boliglån er som regel dyrere enn et lån med sikkerhet, fordi banken ikke har den samme sikkerheten i boligen som realkredittinstituttet.
Et boliglån kan akkurat som lån med sikkerhetet ha en løpetid på opp til 30 år. Du kan få lånet med enten fast eller variabel rente – med eller uten avdrag. Hva er brutto- og nettoytelse? I salgsoppstillingen er det beregnet en bruttoytelse og en nettoytelse. Du kan ikke være sikker på at du kommer til å sitte med presis de samme brutto- og nettoutgifter. Det avhenger bl.a. av hvilken type lån du velger.
* Bruttoytelsen angir den samlet utgiften før skatt til utgifter og kostnader for lån med sikkerhetet og et evt. selgerpantebrev pluss utgiftene til eiendomsskatt, forsikringer og eventuelle fellesutgifter.
* Netto-ytelsen angir den samlet utgiften etter skatt. Det vil si at rentene til lånet er trukket fra i skatt. Salgsoppstillingen inneholder også anslått utgifter til elektrisitet, vann og varme samt antenneavgift
Hvilke typer lån med sikkerhet er det på markedet? Når du skal vurdere hva du har råd til å sitte for, er det typisk den månedlige utgiften til lånet (terminytelsen), som er den vesentligste posten på boligbudsjettet. Den månedlige ytelsen avhenger bl.a. av hvilken type lån med sikkerhet du velger. Litt firkantet kan man si at du løper en større risiko for ubehagelige endringer av din økonomien, hvis du velger et lån med en lav, variabel rente og dermed en lav ytelse her og nå, enn hvis du velger et lån med en høyere, fast rente.
Rentestigninger vil få ytelsen på lån med variabel rente til å stige. Når du velger lån med sikkerhet, skal du i første omgang se på selve lånetypen. lån med sikkerhet ytes enten som lån med fast rente, lån med rentetak eller lån med variabel rente. Alle lånetyper kan velges med eller uten avdrag i en 10-årig periode.
Lån med fast rente
Med fastrente lån kan tas opp som enten obligasjonslån eller kontantlån. Når du låner penger til boligen din som et obligasjonslån, skjer det i prinsippet det, at banken selger obligasjoner for det beløpet, du låner. Banken kan som regel ikke selge obligasjonene til kurs 100.
Obligasjonenes kurs endres hele tiden, i takt med at renten stiger eller faller seg. Kursen har betydning for hvor stort et lån du skal ta opp for å kunne betale selgeren den fastsatt kontantprisen. Obligasjonskursen kan nå å endre seg i de ukene som går, fra du har fått tilbudt obligasjonslånet, til du får pengen utbetalt. Det kan være nervepirrende å følge kursene i den perioden, fordi den endelige kursen kan bety en del for din månedlige utgiften. For å unngå dårlig nattesøvn kan du velge å kurssikre lånet, så du får lånet til den kursen, som gjelder, når du får lånet tilbudt. Du betaler likevel gebyr for denne sikkerheten, og bankenes pris kan variere.
Et med fastrente obligasjonslån har som regel en høyere ytelse enn et lån med variabel rente. Til gjengjeld har det med fastrente lånet den fordelen at du kjenner avdragene fra den dagen du oppretter lånet, til den dagen du har betalt det tilbake. Du får altså ingen ubehagelige overraskelser, hvis renten stiger. Et med fastrente obligasjonslån er derfor et mer sikkert lån. Faller renten, kan du innfri til kurs 100, enda obligasjonens kurs er steget til over kurs 100. Du har også mulighet for å innfri din lånet til den aktuelle kursen. Det betyr, å være renten steget – og kursen på din lånet dermed fallet – kan du bringe din restgjelden ved en såkalt konvertering. Denne mulighet har man ikke med et kontantlån, da en eventuell kursgevinst her vil bli beskattet.
Kontantlånet er typisk litt billigt enn obligasjonslånet, men gir altså ikke samme innfrielsesmuligheter og anvendes bl.a. derfor ikke særlig meget av private boligseiere. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.