• Laster aksjedata...

 
Økonomi, natur og kultur.
Av:
Stig Ingebrigtsen,
Ove D. Jakobsen
Forfatterne diskuterer i denne boka i hvilken grad det finnes alternativer til det herskende neoklassiske paradigmet som har preget økonomien på mikro- og makronivå.
Det er en økende erkjennelse av at mange av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene vi i dag står overfor, ikke lar seg løse ved hjelp av etablerte økonomiske teorier og modeller.
Boken «Økonomi, natur og kultur» bidrar til å belyse noen av de økonomiske, økologiske og samfunnsmessige utfordringene bedriftene blir stilt overfor i fremtiden, gjennom drøfting av en rekke praktiske eksempler hentet fra ulike bransjer.
Klikk her for mere informasjon og omtale.