• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Er det slik at dette er fradragsberettiget og i så fall hvor fører man det? Eller blir dette tatt hensyn til i det man selger andeler?
Omkostninger ved kjøp og salg av fond behandles på samme måte som kurtasje ved aksjekjøp – disse legges til eller trekkes fra inngangsverdien eller realisasjonsverdien.
Dette gjør imidlertid fondet for deg, så du trenger ikke føre det noen steder. Sjekk årsoppgaven fra fondsleverandøren din hvis du vil sjekke nærmere.