• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Min samboer og jeg vant budrunden på en bolig i september 2010, men flyttet ikke inn før i januar 2011. Deler av kjøpssummen ble betalt i høst, mens vi betalte resten i januar i forbindelse med innflytning. Bør noe av dette fremkomme på selvangivelsene våre for 2010? Vi er førstegangskjøpere, og står oppført både uten boliglån og boligformue i selvangivelsen som nå foreligger. Pengene som ble betalt i 2010 gikk fra en privat konto, og var altså ikke et lån.
Ved salg av boligeiendom kan kjøperen i normaltilfellene anses som eier når vedkommende kan flytte inn i boligen. En eventuell restkjøpesum pr. 31.12-10 skal føres opp som gjeld.