• Laster aksjedata...

Spørsmål:
«Kursen på den norske kronen har betydning for den norske utenriksøkonomien og sysselsettingen. Ta utgangspunkt i dagens økonomiske situasjon, og vurder hvordan en svekkelse av den norske kronen vil kunne virke inn på norsk utenriksøkonomi og sysselsetting. »
Hadde blitt kjempe glad om noen kunne gi meg et svar på denne. jeg står helt fast. Dette er et spørsmål innenfor samfunnsøkonomi som jeg sliter litt med.
Svar:
Men har forstått det slik at når kronen svekkes så blir det rimeligere for utenlandske bedrifter å kjøpe norskproduserte varer. Dette fører til økt sysselsetting å øker lønnsomheten/produksjonsvolumet for norske eksportbedrifter som igjen fører til økt sysselsetting/arbeidsplasser.  En økning i kronekursen vil da selvsagt ha motsatt effekt men vil da komme forbrukere i norge til gode i form av billigere varer. Dette fordi importørene får mere varer for norske kroner.
Fks. har dollar gått ned på 5 tallet mot 7-8 for bare noen år siden. Så nå er det billig for nordmenn å feriere i usa eller kjøpe varer derfra. Valuta har utrolig mye å si på hvor det lønner seg å handle, og hvor det lønner seg å feriere til en hver tid. Jo mer penger du bruker, jo mer sparer du.
I Norge er kronekursen veldig avhengig av oljeprisen som historisk sett holder en stø kurs oppover. Derfor er det rimelig for nordmenn å feriere/importere fra utlandet.
Mens det å produsere varer for eksport i norge er ekstremt vanskelig fordi våres produksjonskostnader er ekstremt høye i forhold til utlandet.
Hvis man trekker ut oljerelaterte inntekter(stat og privat) fra norsk BNP så vil Norge pr. i dag ikke være levedyktig. Vi vil være på nivå med et U-land, noe som er ganske skremmende å tenke på.