Søkeresultater

 1. Steve Cash

  Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

  Hvis regnskapet er så lite som du skriver er det lov å føre det i regneark, du kan google etter "regnskap på regneark" så finner du om det. Men du må ha et årsavslutningsprogram/årsoppgjørsprogram for å sende inn til skatteetaten, papir eller vedlegg i mail e.l. blir ikke godkjent. Det er heller...
 2. Steve Cash

  Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

  Bas21 ser ut til å være et regnskapsprogram uten årsoppgjør/årsregnskap, og da kommer du ikke i mål. Du skal levere skattemelding og næringsspesifikasjon, sistnevnte erstatter alle de gamle skattedokumentene (ligningsskjemaene). Du leverer rett og slett bare inn to datafiler, skjemaer finnes...
 3. Steve Cash

  Reiseblogg - hva kan skrives av på skatten

  Først og fremst må du vurdere hva som er hovedhensikten med reisen, er det å skrive blogginnlegg eller er det noe annet, f.eks. ferie eller familiebesøk. Ekstra dager og utgifter som er av privat art vil uansett måtte føres på privat selv om du reiser for å skrive. Hvis hovedhensikten er privat...
 4. Steve Cash

  Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

  Det er ikke planlagt noen puncheløsning for AS, årsaken er rett og slett at Skatteetaten skal spare penger, jeg tror ikke det har noe med kvalitet på innsendte opplysninger å gjøre. Å vedlikeholde innsending via tre kanaler, dvs. innsending fra årsoppgjørssystem, næringsrapport og punching...
 5. Steve Cash

  Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

  @ekri, ja det er riktig svar. Næringsrapporten forsvinner fra og med 2021. Fra og med 2023 må alle bortsett fra enklere enkeltpersonforetak sende inn fra et årsoppgjørssystem (som ikke nødvendigvis er det samme som et regnskapsprogram). Alle de tradisjonelle RF-skjemaene...
 6. Steve Cash

  Påbud regnskapsprogram - hvilket anbefales?

  @Floken, hva er kilden din for har blitt påbudt å bruke regnskapsprogram i AS? Hvilken ordning er du du henviser til når du skriver at programmet skal være godkjent?
 7. Steve Cash

  Hvor mye utbytte kan man ta?

  Jeg rakk bare en rask gjennomlesning, men det ser ut til at dette er rimelig riktig. Hvis en har tjent mye penger i inneværende år og vil ta dem ut raskt så har en to muligheter, lønn etter ekstraordinært utbytte. Begge har sine fordeler og ulemper, men hvis en faktisk prater om millionbeløp...
 8. Steve Cash

  Hvor mye utbytte kan man ta?

  Det finnes ordinært-, ekstraordinært- og tilleggsutbytte. Ettersom vi nå er i årsoppgjørsperioden antar jeg at det er ordinært utbytte det er snakk om, og da har resultat i 2020 og økonomisk stilling 31.12.20 betydning for utbytteberegningen. Reglene for utbytte står i aksjeloven kapittel 8, den...
 9. Steve Cash

  Avskrivingsregler data

  Antall fakturaer en deler opp kjøpet spiller ingen rolle uansett hva en kjøper, en må vurdere om kjøpet utgjør en enhet eller ikke. Om en PC og en skjerm er en enhet eller to helt forskjellige ting må vurderes konkret, men hvis en kjøper dem (omtrent) samtidig for å bruke dem sammen så vil de...
 10. Steve Cash

  nettbutikk i norge, vurderer å selge varer til sverige/danmark

  Hovedregelen er at du ikke skal kreve opp merverdiavgift for varer som selges fra Norge med leveringsadresse i utlandet. Salg som skjer i utlandet stiller seg annerledes. Det er også spesielle regler for hvordan du skal dokumentere at varene virkelig er eksportert. Forbehold: Norge innførte jo...
 11. Steve Cash

  Er shop et ordentlig domene?

  Skal en starte en nettbutikk i Norge så benytter en selvfølgelig helst .no, men er det opptatt for det navnet jeg aller hest vil bruke må jeg finne på noe annet. Jeg ser at det har hett domene.shop en god stund, men likevel, er shop seriøst og ordentlig eller er det et slags pseudodomene? Kan...
 12. Steve Cash

  God jul!

  God jul!
 13. Steve Cash

  Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital

  Styret har handleplikt hvis aksjekapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra risikoen og omfanget av driften. Det samme gjelder også likviditeten. I dette tilfellet er det åpenbart liten eller ingen drift og dermed også liten risiko, så i praksis nei. Det er fortsatt 20 500 kroner igjen. (Da ser...
 14. Steve Cash

  Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital

  Det er riktig at tilbakebetaling av aksjekapital er skattefri, men samtidig skal et aksjeselskap ha en aksjekapital på minst 30 000, jf. aksjeloven § 3-1: https://lovdata.no/lov/1997-06-13-44/§3-1
 15. Steve Cash

  Tilbakebetaling av innskutt aksjekapital

  Et selskap skal jo ha minimum 30 000 i aksjekapital, så du kan ikke sette den ned til null.
 16. Steve Cash

  Nytt AS -Næringsrapport

  Ikke godt å si uten å ha sett det og kjenne detaljene, men hvis du setter opp aksjene du har kjøpt til kostpris på eiendelssiden og gjelden til deg selv med samme beløp på gjeldssiden, så skal de postene stemme isolert sett.
 17. Steve Cash

  Nytt AS -Næringsrapport

  Hvis du har kjøpt noe til ditt eget aksjeselskap, i dette tilfellet aksjer, og betalt med dine egne penger, så har selskapet en gjeld til deg. Hvis du setter opp beløpet som gjeld i selskapets balanse så skal det stemme, hvis jeg forstår problemstillingen riktig.
 18. Steve Cash

  Underskudd - hvor føre forskuddsskatt?

  Etter 2018 skal du ha et beløp på skyldig ikke utlignet skatt på konto 2500, den ble avsatt i årsoppgjøret 2018, eller skulle i alle fall ha blitt det. Når du får skatteavregningen i 2019 fører du debet 2500 kredit 2510 med beløpet som ble avsatt i 2018. Du fører også forskuddsskatten fra 2540...
 19. Steve Cash

  Underskudd - hvor føre forskuddsskatt?

  Dette er litt uklart, aksjeselskaper blir ikke trukket forskuddskatt, men de kan innbetale forskuddsskatt. Det gjøres året etter regnskapsåret. F.eks. betaler en inn forskuddsskatt for 2018 i løpet av våren 2019. Og hvis det var underskudd i 2018 så får en igjen pengene i løpet av 2019, så da...
 20. Steve Cash

  Betalt for mye, fått tilbake penger, hvordan føre? (fiken.no)

  Det ser greit nok ut. Jeg kjenner ikke Fiken så jeg vet ikke hvor fleksibelt det er, men dette er kanskje den måten en må gjøre det. Jeg hadde nok brukt konto 1570 i stedet for 1740, men det spiller liten rolle når beløpet likevel ble nullet ut kort tid etterpå.
Topp