kreditt

  1. nett.pro

    Google kampanje-kreditt villedning?

    Google Ads har kampanje hvor de sier at man kan få 4.000 i kreditt. For å gjøre seg gjeldende til denne kreditten må man bruke over 4.000,- innenfor en to måneders periode. Høres bra ut. Man tenker kanskje at da kan man annonsere for noe over 4.000 og trekke fra 4.000 for det man har annosert...
Topp