Økonomien hos Annonsenettverkene

appelsin

Medlem
Jeg har gjort litt research om de ulike annonsenettverkene for å sjekke om de er godt rustet mot økonomiske nedgangstider. Her er tallene jeg fant for 2010 sortert etter høyest omsetning, eller bruttofortjeneste (Inntekter minus variable kostnader) for danske selskaper (alle utenom Tradedoubler er danske):

-Tradedoubler: Inntekter 151,6 mill (SEK), resultat: 5,8 mill., Egenkapital 519 mill. EK %: 68 %
-Euroads: Bruttofortjeneste: 9,3 mill (DKK), res: 5,8 mill, EK 1,6 mill, EK %: 15 %
-Guava Media: Brutto: 7,1 mill (DKK), res. -0,3 mill, EK 0,4 mill, EK% 12 %
-Mikkelsen Media: Brutto: 5,6 mill (DKK) res. 0,6 mill, EK 0,1 mill, EK% 1 %
-Adservice Media: Brutto: 2,9 mill (DKK), res. 2,0 mill, EK 5,1 mill, EK% 30 %
-Orville Media: Brutto: 1,4 mill (DKK), res. 0,6 mill, EK 0,7 mill, EK% 14 %

Min vurdering av annonsenettverkenes økonomi:
Egenkapitalandelen er meget lav for selskaper som Mikkelsen Media, Euroads, Guava og Orville. Foreløpig går disse selskapene med overskudd (med unntak av Guava). Dersom resultatene uteblir og vi får se underskudd i disse selskapene, er det stor fare for at noen av disse vil gå konkurs. En tommelfingerregel er at EK-andelen bør være minst 30 % for å være rustet mot nedgangstider.

Altså: Vær påpasselig med å kreve inn utestående fakturaer i tiden fremover for annonsenettverk som er i faresonen.
 

Erlend

Medlem
Mikkelsen Media bør man uansett styre unna. Fikk stengt kontoen når jeg hadde tjent opp en god del penger, og fikk ingen begrunnelse. Første gangen jeg opplever at et affiliatenettverk stenger kontoen min. Umulig å få kontakt med noen i Mikkelsen Media når jeg tar kontakt for å spørre om hvorfor. Heldigvis var det ikke snakk om så store summer.
 

Dag Frogner

Supermedlem
Torstein: Det er Smart Respons. De har betalingsgaranti og JyllansPosten og Politiken som eier 50% av selskapet som gir de mulighet til å betale oss selvom ikke annonsørene betaler i tide.

Når man ser de tallene er det jo rart at ikke TD kan stille samme garanti.
 

appelsin

Medlem
EK-andelen bør være 30% av hva da?
Tipper at det er sjelden firmaer har EK-andel på 30% av noen som helst nøkkeltall.

At Egenkapital-andelen er 30 %, betyr at 30 % av totalkapitalen (EK + gjeld) er egenkapital. Dvs hvis EK er 30 mill og total gjeld er 70 mill, så er EK % = 30 %.

Dette tallet sier noe om soliditeten i et selskap til å stå i mot dårlige tider, og takle underskudd. Jo høyere andel, desto mindre finansiell risiko.
 

appelsin

Medlem
Når det gjelder inntekter, så har jeg bare tatt med selskapet i de ulike landene. Tradedoubler Norge hadde 20 mill NOK i inntekter. Hvis man hadde hatt konsoliderte regnskaper (konsernregnskaper) så kunne man sett alle selskapene i ett.

Selskaper som Adservice m.fl har kun selskap i Danmark, og sender betalinger derfra. Derfor gir disse et korrekt bilde på den økonomiske situasjonen. For nettverk som har datterselskaper i flere land, vil tallene være høyere. Men jeg tviler på at TD har over 1 mrd i inntekter.
 

kongen

kongemedlem
"THE FULL YEAR 2011·
  • Net sales rose to SEK 2,612.7 M (2,477.8), and adjusted for changes in exchange rates, net sales increased by 11%.
  • Gross profit rose to SEK 626.5 M (621.8), and adjusted for changes in exchange rates, gross profit increased by 6%.
  • Operating profit (EBIT) rose to SEK 127.1 M (92.8), and adjusted for changes in exchange rates, operating profit increased by 59%."

TradeDoubler AB : Year-end report 2011 - Tradedoubler

Inntekt: 2,6 mrd
Profitt: 626 mill / 127 mill
 
Topp