.

Bjørnar

Gründer
Er det et .no-domene?

I så fall: Domeneklagenemda behandler kun saker på domener som er inntil 3 år (og et eierskifte regnes som en nyregistrering). Men rettsvesenet, som er neste step, har ingen slike frister – så man må ikke tro at man er home free selv om tre år er gått.

Hvis det er et .no-domene så kan jeg vel ikke helt forstå at det er svenske rettsregler som skal gjelde her.
 

holte

Medlem
Kontakt konsernet å si at du har eid rettigheten til dette domenet i seks år og at du har planer for det, men at de kan få kjøpt det om prisen er rett.

Et konsern har mye penger og om ikke prisen er helt uakseptabel er det mye lettere for de å kjøpe det enn masse styr som kanskje kan ende med ingenting.

Hvis du eventuelt kan legge til et tilleggsnavn vil det antagelig hjelpe, slik at domenenavnet bare er en del av navnet.

Jeg finner dette på UIO – Det juridiske fakultet

Når domenenavn inneholder andres varemerker
Domenenavn er ikke direkte lovregulert verken i Norge eller EU. På toppnivå administreres domenenavn av den ideelle organisasjonen ICANN,23 som delegerer myndighet over toppdomener videre nedover til en registrar. I Norge er myndigheten over «.no» delegert til UNINETT Norid AS. Norids virksomhet er regulert ved forskrift.

I motsetning til det som er tilfellet ved registrering av varemerker, gjøres det ingen forhåndskontroll ved registrering av domenenavn. 25 Det er dermed ikke til hinder for selve registreringen av domenenavnet at andre har rettigheter til tegnet som er brukt, og det kreves heller ikke særpreg for registrering av domenenavn. Det er altså ikke noe til hinder for å registrere et domenenavn av beskrivende karakter.

At det ikke gjøres noen kontroll i forkant, innebærer som nevnt at det er «først i tid, best i rett»- prinsippet som gjelder. Ved registreringen må domeneabonnenten imidlertid forplikte seg til en registreringsavtale. Hvilke krav som stilles til registreringsavtalen følger for generiske toppdomener av «Registrar Accreditation Agreement». Sistnevnte stiller blant annet krav til at abonnenten må avgi en egenerklæring om at domenenavnet ikke er i strid med regelverket eller tredjemanns rettigheter. I tillegg må registraren forplikte abonnenten til å delta i tvisteløsning dersom en annen påstår seg berettiget til domenenavnet.

2.2.1 Privat tvisteløsning

Som følge av at domeneabonnenten har ansvaret for at domenenavnet ikke gjør inngrep i noens rettigheter, har den som kan vise til en berettiget interesse i domenenavnet, en viss fortrinnsrett til domenenavnet. Denne retten slår ikke inn automatisk, men må påberopes enten for domstolene, eller via klage til Domeneklagenemnda eller WIPOs nemnd for domenetvistsaker

Mer om dette her
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/87464/5/555.pdf
 

holte

Medlem
Det kan jo være et problem at du sitter lenge på et domene uten at det er i bruk. Domener er jo til for å brukes og da kan «Først i tid, best i rett"-prinsippet» måtte vike.

Jeg tror du bør ha rimelige gode argumenter for at du er berettiget domenet, men jeg vet ikke.

Jeg vil uansett tro at du kan få noe penger ut av dette, enten ved å kontakte konsernet eller i en tvistesak.

Jeg ville kontaktet dem du har registrert domene hos. De burde vite dette bedre enn noen.
 

holte

Medlem
Du kan også kontakte internetstiftelsen.se

Det er de som styrer med dette

REGISTRERINGSVILLKOR för toppdomänen .se fr.o.m. 1 november 2021
https://internetstiftelsen.se/app/uploads/2021/10/se-registreringsvillkor-2021-11-01.pdf

Se også Tvistlösning för .se-domäner

Tre villkor prövas
För att sökanden ska kunna vinna tvisten behöver den visa att
samtliga tre kriterier är uppfyllda:
  • Sökanden måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige.
  • Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet.
  • Innehavaren av domännamnet ska inte ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.
https://internetstiftelsen.se/domaner/tvistlosning/tvistlosning-for-se-domaner/
 
Sist redigert:

Kackalorum

New Member
I stället för SEO-forum så kan du prova på wn.se, "samma fast bättre"

Jag tror att du kommer vinna en tvistlösning, för du har INTE handlat i ond tro när du registrerade domänen. Om du vill sälja domänen, så sitter du därmed i en mycket bra sits, för det kommer bli dyrt för motparten att få till med sina advokater att du skulle agerat i ond tro.

"Innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet."

Någon skrev ovan:
"Kontakt konsernet å si at du har eid rettigheten til dette domenet i seks år og at du har planer for det, men at de kan få kjøpt det om prisen er rett."

Du ska absolut INTE föreslå att de ska få köpa det om priset är rätt - för det kan då tolkas som att du har köpt eller registerat domänen i ond tro. Vill du sälja domänen, så kommer det komma tillfällen till detta senare i processen. Vill du inte sälja, så håll också tyst nu i de inledande skedena.
 
Topp