Kjapp og trygg hosting for Wordpress

AS eier sine egne aksjer?

kongen

kongemedlem
Kan et AS eie sine egne aksjer?

Hvis jeg starter et AS med 30.000 i aksjekapital og etter den første måneden har tjent 100.000. Kan ASet kjøpe mine aksjer for 30.000 og eie sine egne aksjer?
 

Steve Cash

Medlem
Nei.
§ 9-2. Selskapets adgang til å erverve egne aksjer
(1) Et aksjeselskap kan erverve egne aksjer på annen måte enn ved tegning etter reglene i dette kapitlet.

(2) Selskapets erverv av egne aksjer må ikke medføre at aksjekapitalen med fradrag av det samlede pålydende av beholdningen av egne aksjer blir mindre enn minste tillatte aksjekapital etter § 3-1 første ledd. Beholdningen av egne aksjer omfatter aksjer som selskapet eier eller har avtalepant i. Aksjer ervervet til eie eller pant av andre enn selskapet, men for selskapets regning, regnes som ervervet av selskapet. Et morselskaps beholdning av egne aksjer omfatter også de aksjer som et datterselskap eier eller har avtalepant i.

(3) Selskapet kan bare erverve aksjer som er fullt innbetalt.
Kilde: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_9-2#KAPITTEL_9-2
 

kongen

kongemedlem
Takk for svar :)

Og da kan heller ikke bedrift A eie alle aksjer i bedrift B og bedrift B eie alle aksjer i bedrift A?
 

Steve Cash

Medlem
100 prosent krysseie altså, jeg er faktisk ikke sikker. Men styr unna, en ting er at du får noen utfordringer med formuesansettelsen, men de kan sikkert løses. Verre er at jeg ikke kan skjønne at du slipper unna konsernforhold og revisjon. Jeg anbefaler en annen løsning.

Hva skulle du forresten vinne på det? At du ikke eier noen aksjer og dermed ikke får formuesskatt? Hmm, bare det forholdet taler for at dette ikke godkjennes, men som sagt, jeg vet ikke. Hvis dette går an skulle en tro det var populært å la firmaer med høy verdi eie hverandre?
 

Steve Cash

Medlem
Hvis det skulle være formuesskatten som er poenget så vil jeg tro at kostnaden ved å føre et ekstra regnskap pluss revisor langt overstiger skatten.
 
Topp