Avinor AS søker Markeds- og merkevaresjef

btbsilent

Member
Markeds- og merkevaresjefen skal
 • styrke og utvikle kunnskap og kjennskap til Avinors merkevare
 • sikre enhetlig og koordinert håndtering av konsernets markedsaktiviteter
 • ha overordnet ansvar for Avinors passasjerstrategi og videreutvikle strategien basert på passasjerinnsikt
 • ha ansvar for konsernets sponsoraktiviteter

Hovedoppgaver:

 • utvikle og følge opp overordnet kommunikasjonskonsept i samspill med kommunikasjonsavdelingen
 • utvikle og koordinere markedsplaner og aktiviteter på tvers av konsernet
 • bidra til økt synlighet og opplevd relevans for Avinor
 • utvikle salgsutløsende kommunikasjon i samarbeid med kommersiell avdeling
 • delta som merkevareressurs i ulike prosjekter i organisasjonen
 • oppfølging av reklame-, medie- og eventbyråer
 • koordinering og utvikling av markeds-, merkevare- og passasjerinnsikt
 • organisering og koordinering av Avinors sponsoraktiviteter, herunder Avinors Museum i Bodø
 • sikre et styrket eierskapet til passasjeropplevelsen på tvers av konsernet
 • sikre tydelige prioriteringer av passasjertiltak på tvers av flyplassene
 • delta med passasjerinnsikt i ulike prosjekter i organisasjonen
 • følge opp Avinors kundesenter

Arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold.

Kvalifikasjoner:

Må-krav
 • relevant utdannelse på høyskole/universitetsnivå
 • markeds- og merkevarefaglig kompetanse og erfaring
 • solid forretningsforståelse og erfaring fra operativ forretningsdrift
 • ledererfaring fra større organisasjoner
 • analytisk
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Bør-krav
 • god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig
 • god kunnskap om konsumenttrender

Lang erfaring fra tilsvarende fagfelt kan oppveie kravet til utdanning eller man må forplikte seg å gjennomføre relevante kurs for stillingen.

Egenskaper:

 • visjons- og verdiorientert
 • strategisk legning med preferanse for utviklingsarbeid
 • god samfunnsforståelse
 • god evne til å samarbeide med hele organisasjonen og jobbe i team
 • effektiv med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
Vi tilbyr:
 • spennende og allsidige faglige utfordringer
 • sentral beliggenhet / enkel adkomst
 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger

Lønn og øvrige betingelser etter avtale.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner: Øystein Malme og Jan Egil Myhre hos Habberstad AS.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/9fb7fa868c6c
 
Topp