Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Hvor mye utbytte kan man ta?

tulling99

Medlem
Du kan ikke ta ut alt på driftskonto som utbytte bare fordi det står på konto. Du kan maks ta ut det samlede overskuddet du har opparbeidet deg gjennom årene.. og hvis du ikke har nok gammelt overskudd så må du vente til regnskap er klart.
 

Steve Cash

Medlem
Det finnes ordinært-, ekstraordinært- og tilleggsutbytte. Ettersom vi nå er i årsoppgjørsperioden antar jeg at det er ordinært utbytte det er snakk om, og da har resultat i 2020 og økonomisk stilling 31.12.20 betydning for utbytteberegningen. Reglene for utbytte står i aksjeloven kapittel 8, den bruker uttrykket sist godkjente årsregnskap, men det forstås slik at ordinært utbytte du skal betale ut i 2021 baseres på regnskapet i 2020.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_8#KAPITTEL_8
Det som står i aksjeloven er ganske tungt, men disse to artiklene forklarer det litt enklere. De er ikke helt nye og jeg skumleste dem bare nå, men jeg mener de holder:
https://finanssans.no/utbytte
https://www.sticos.no/fagstoff/kategori/regnskapslov/beregning-av-maksimalt-utbytte-1

I tillegg til den tekniske beregningen skal det gjøres et skjønnsmessig fradrag i grunnlaget, en skal ha igjen forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risikoen i selskapet.

Det er generalforsamlingen som vedtar utbyttet, styret foreslår. Generalforsamlingen kan ikke endre forslaget til et annet beløp, bare godkjenne eller ikke godkjenne.
 

Steve Cash

Medlem
Jeg rakk bare en rask gjennomlesning, men det ser ut til at dette er rimelig riktig. Hvis en har tjent mye penger i inneværende år og vil ta dem ut raskt så har en to muligheter, lønn etter ekstraordinært utbytte. Begge har sine fordeler og ulemper, men hvis en faktisk prater om millionbeløp blir det en voldsom toppskatt av å ta det ut som lønn.

Ulempen ved ekstraordinært utbytte er at prosessen er litt omfattende og fort kan bli dyr, bl.a. må regnskapet revideres hvis en ikke har valgt vekk revisjon av årsregnskapet. Så det bør være et ganske stort beløp før det lønner seg, men ved et så stort beløp som 4 millioner ville jeg nok ha brukt ekstraordinært utbytte.

Midt på origamisiden står det en lenke til utbytte i året, den lenker til aksjeloven. Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) - I. Utbytte og konsernbidrag - Lovdata
 
Topp