jquery-1.6.3.min.js

En tråd i 'Javascript/Ajax' startet av Tonny Kluften, 15 Sep 2011.

 1. Tonny Kluften

  Tonny Kluften Administrator

  Innlegg:
  15.951
  Jeg har problemer på denne siden: PM for å få URL.

  Henter jeg ikke fila jquery-1.6.3.min.js så fungerer kalenderen, dvs, man kan åpne og lukke event, men menyen på toppen fungerer ikke, menypunktene legger seg under hverandre.
  Når jeg henter jquery-1.6.3.min.js er på plass så fungerer menyen, men events er låst åpne slik som nå.

  Hvordan kan jeg fikse dette?
   
  Sist redigert: 15 Sep 2011
 2. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  Du henter jo inn både jQuery 1.6.1 og 1.6.3, har du forsøkt å fjerne en av de, da det kan være problemer med å kjøre jQuery to ganger, samtidig som det burde være unødvendig.
  Kan også være en plugin som ikke virker med nyere versjon av jQuery dersom det kun er 1.6.3 som gir problemer, men jeg hadde nok begynt med å fjerne en av jQuery filene fra markuppen.
   
 3. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  Forsøk å fjerne den øverste jQuery, den som er versjon 1.6.1, i tillegg ser det ut som om du må utvide 1.6.3 noe.

  Åpne jQuery 1.6.3 i en editor, og nederst i filen etter (window); trykker du enter en gang slik at du får en ny linje og setter inn følgende:

  HTML:
  (function(){var chunker=/((?:\((?:\([^()]+\)|[^()]+)+\)|\[(?:\[[^\[\]]*\]|['"][^'"]*['"]|[^\[\]'"]+)+\]|\\.|[^ >+~,(\[\\]+)+|[>+~])(\s*,\s*)?((?:.|\r|\n)*)/g,done=0,toString=Object.prototype.toString,hasDuplicate=false,baseHasDuplicate=true,rBackslash=/\\/g,rNonWord=/\W/;[0,0].sort(function(){baseHasDuplicate=false;return 0;});var Sizzle=function(selector,context,results,seed){results=results||[];context=context||document;var origContext=context;if(context.nodeType!==1&&context.nodeType!==9){return[];}if(!selector||typeof selector!=="string"){return results;}var m,set,checkSet,extra,ret,cur,pop,i,prune=true,contextXML=Sizzle.isXML(context),parts=[],soFar=selector;do{chunker.exec("");m=chunker.exec(soFar);if(m){soFar=m[3];parts.push(m[1]);if(m[2]){extra=m[3];break;}}}while(m);if(parts.length>1&&origPOS.exec(selector)){if(parts.length===2&&Expr.relative[parts[0]]){set=posProcess(parts[0]+parts[1],context);}else{set=Expr.relative[parts[0]]?[context]:Sizzle(parts.shift(),context);while(parts.length){selector=parts.shift();if(Expr.relative[selector]){selector+=parts.shift();}set=posProcess(selector,set);}}}else{if(!seed&&parts.length>1&&context.nodeType===9&&!contextXML&&Expr.match.ID.test(parts[0])&&!Expr.match.ID.test(parts[parts.length-1])){ret=Sizzle.find(parts.shift(),context,contextXML);context=ret.expr?Sizzle.filter(ret.expr,ret.set)[0]:ret.set[0];}if(context){ret=seed?{expr:parts.pop(),set:makeArray(seed)}:Sizzle.find(parts.pop(),parts.length===1&&(parts[0]==="~"||parts[0]==="+")&&context.parentNode?context.parentNode:context,contextXML);set=ret.expr?Sizzle.filter(ret.expr,ret.set):ret.set;if(parts.length>0){checkSet=makeArray(set);}else{prune=false;}while(parts.length){cur=parts.pop();pop=cur;if(!Expr.relative[cur]){cur="";}else{pop=parts.pop();}if(pop==null){pop=context;}Expr.relative[cur](checkSet,pop,contextXML);}}else{checkSet=parts=[];}}if(!checkSet){checkSet=set;}if(!checkSet){Sizzle.error(cur||selector);}if(toString.call(checkSet)==="[object Array]"){if(!prune){results.push.apply(results,checkSet);}else if(context&&context.nodeType===1){for(i=0;checkSet[i]!=null;i++){if(checkSet[i]&&(checkSet[i]===true||checkSet[i].nodeType===1&&Sizzle.contains(context,checkSet[i]))){results.push(set[i]);}}}else{for(i=0;checkSet[i]!=null;i++){if(checkSet[i]&&checkSet[i].nodeType===1){results.push(set[i]);}}}}else{makeArray(checkSet,results);}if(extra){Sizzle(extra,origContext,results,seed);Sizzle.uniqueSort(results);}return results;};Sizzle.uniqueSort=function(results){if(sortOrder){hasDuplicate=baseHasDuplicate;results.sort(sortOrder);if(hasDuplicate){for(var i=1;i<results.length;i++){if(results[i]===results[i-1]){results.splice(i--,1);}}}}return results;};Sizzle.matches=function(expr,set){return Sizzle(expr,null,null,set);};Sizzle.matchesSelector=function(node,expr){return Sizzle(expr,null,null,[node]).length>0;};Sizzle.find=function(expr,context,isXML){var set;if(!expr){return[];}for(var i=0,l=Expr.order.length;i<l;i++){var match,type=Expr.order[i];if((match=Expr.leftMatch[type].exec(expr))){var left=match[1];match.splice(1,1);if(left.substr(left.length-1)!=="\\"){match[1]=(match[1]||"").replace(rBackslash,"");set=Expr.find[type](match,context,isXML);if(set!=null){expr=expr.replace(Expr.match[type],"");break;}}}}if(!set){set=typeof context.getElementsByTagName!=="undefined"?context.getElementsByTagName("*"):[];}return{set:set,expr:expr};};Sizzle.filter=function(expr,set,inplace,not){var match,anyFound,old=expr,result=[],curLoop=set,isXMLFilter=set&&set[0]&&Sizzle.isXML(set[0]);while(expr&&set.length){for(var type in Expr.filter){if((match=Expr.leftMatch[type].exec(expr))!=null&&match[2])
  
  Uten å trykke enter setter du inn koden fortløpende fra de tre neste postene nederst i jQuery 1.6.3?
   
  Sist redigert: 15 Sep 2011
 4. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  HTML:
  {var found,item,filter=Expr.filter[type],left=match[1];anyFound=false;match.splice(1,1);if(left.substr(left.length-1)==="\\"){continue;}if(curLoop===result){result=[];}if(Expr.preFilter[type]){match=Expr.preFilter[type](match,curLoop,inplace,result,not,isXMLFilter);if(!match){anyFound=found=true;}else if(match===true){continue;}}if(match){for(var i=0;(item=curLoop[i])!=null;i++){if(item){found=filter(item,match,i,curLoop);var pass=not^!!found;if(inplace&&found!=null){if(pass){anyFound=true;}else{curLoop[i]=false;}}else if(pass){result.push(item);anyFound=true;}}}}if(found!==undefined){if(!inplace){curLoop=result;}expr=expr.replace(Expr.match[type],"");if(!anyFound){return[];}break;}}}if(expr===old){if(anyFound==null){Sizzle.error(expr);}else{break;}}old=expr;}return curLoop;};Sizzle.error=function(msg){throw"Syntax error, unrecognized expression: "+msg;};var Expr=Sizzle.selectors={order:["ID","NAME","TAG"],match:{ID:/#((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)/,CLASS:/\.((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)/,NAME:/\[name=['"]*((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)['"]*\]/,ATTR:/\[\s*((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)\s*(?:(\S?=)\s*(?:(['"])(.*?)\3|(#?(?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)*)|)|)\s*\]/,TAG:/^((?:[\w\u00c0-\uFFFF\*\-]|\\.)+)/,CHILD:/:(only|nth|last|first)-child(?:\(\s*(even|odd|(?:[+\-]?\d+|(?:[+\-]?\d*)?n\s*(?:[+\-]\s*\d+)?))\s*\))?/,POS:/:(nth|eq|gt|lt|first|last|even|odd)(?:\((\d*)\))?(?=[^\-]|$)/,PSEUDO:/:((?:[\w\u00c0-\uFFFF\-]|\\.)+)(?:\((['"]?)((?:\([^\)]+\)|[^\(\)]*)+)\2\))?/},leftMatch:{},attrMap:{"class":"className","for":"htmlFor"},attrHandle:{href:function(elem){return elem.getAttribute("href");},type:function(elem){return elem.getAttribute("type");}},relative:{"+":function(checkSet,part){var isPartStr=typeof part==="string",isTag=isPartStr&&!rNonWord.test(part),isPartStrNotTag=isPartStr&&!isTag;if(isTag){part=part.toLowerCase();}for(var i=0,l=checkSet.length,elem;i<l;i++){if((elem=checkSet[i])){while((elem=elem.previousSibling)&&elem.nodeType!==1){}checkSet[i]=isPartStrNotTag||elem&&elem.nodeName.toLowerCase()===part?elem||false:elem===part;}}if(isPartStrNotTag){Sizzle.filter(part,checkSet,true);}},">":function(checkSet,part){var elem,isPartStr=typeof part==="string",i=0,l=checkSet.length;if(isPartStr&&!rNonWord.test(part)){part=part.toLowerCase();for(;i<l;i++){elem=checkSet[i];if(elem){var parent=elem.parentNode;checkSet[i]=parent.nodeName.toLowerCase()===part?parent:false;}}}else{for(;i<l;i++){elem=checkSet[i];if(elem){checkSet[i]=isPartStr?elem.parentNode:elem.parentNode===part;}}if(isPartStr){Sizzle.filter(part,checkSet,true);}}},"":function(checkSet,part,isXML){var nodeCheck,doneName=done++,checkFn=dirCheck;if(typeof part==="string"&&!rNonWord.test(part)){part=part.toLowerCase();nodeCheck=part;checkFn=dirNodeCheck;}checkFn("parentNode",part,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML);},"~":function(checkSet,part,isXML){var nodeCheck,doneName=done++,checkFn=dirCheck;if(typeof part==="string"&&!rNonWord.test(part)){part=part.toLowerCase();nodeCheck=part;checkFn=dirNodeCheck;}checkFn("previousSibling",part,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML);}},find:{ID:function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementById!=="undefined"&&!isXML){var m=context.getElementById(match[1]);return m&&m.parentNode?[m]:[];}},NAME:function(match,context){if(typeof context.getElementsByName!=="undefined"){var ret=[],results=context.getElementsByName(match[1]);for(var i=0,l=results.length;i<l;i++){if(results[i].getAttribute("name")===match[1]){ret.push(results[i]);}}return ret.length===0?null:ret;}},TAG:function(match,context){if(typeof context.getElementsByTagName!=="undefined"){return context.getElementsByTagName(match[1]);}}},preFilter:{CLASS:function(match,curLoop,inplace,result,not,isXML){match=" "+match[1].replace(rBackslash,"")+" ";if(isXML){return match;}for(var i=0,elem;(elem=curLoop[i])!=null;i++){if(elem){if(not^(elem.className&&(" "+elem.className+" ").replace(/[\t\n\r]/g," ").indexOf(match)>=0)){if(!inplace){result.push(elem);}}else if(inplace){curLoop[i]=false;}}}return false;},ID:function(match){return match[1].replace(rBackslash,"");},TAG:function(match,curLoop){return match[1].replace(rBackslash,"").toLowerCase();},CHILD:function(match){if(match[1]==="nth"){if(!match[2]){Sizzle.error(match[0]);}match[2]=match[2].replace(/^\+|\s*/g,'');var test=/(-?)(\d*)(?:n([+\-]?\d*))?/.exec(match[2]==="even"&&"2n"||match[2]==="odd"&&"2n+1"||!/\D/.test(match[2])&&"0n+"+match[2]||match[2]);match[2]=(test[1]+(test[2]||1))-0;match[3]=test[3]-0;}else if(match[2]){Sizzle.error(match[0]);}match[0]=done++;return match;},ATTR:function(match,curLoop,inplace,result,not,isXML){var name=match[1]=match[1].replace(rBackslash,"");if(!isXML&&Expr.attrMap[name]){match[1]=Expr.attrMap[name];}match[4]=(match[4]||match[5]||"").replace(rBackslash,"");if(match[2]==="~="){match[4]=" "+match[4]+" ";}return match;},PSEUDO:function(match,curLoop,inplace,result,not){if(match[1]==="not"){if((chunker.exec(match[3])||"").length>1||/^\w/.test(match[3])){match[3]=Sizzle(match[3],null,null,curLoop);}else{var ret=Sizzle.filter(match[3],curLoop,inplace,true^not);if(!inplace){result.push.apply(result,ret);}return false;}}else if(Expr.match.POS.test(match[0])||Expr.match.CHILD.test(match[0])){return true;}return match;},POS:function(match){match.unshift(true);return match;}},filters:{enabled:function(elem){return elem.disabled===false&&elem.type!=="hidden";},disabled:function(elem){return elem.disabled===true;},checked:function(elem){return elem.checked===true;},selected:function(elem){if(elem.parentNode){elem.parentNode.selectedIndex;}return elem.selected===true;},parent:function(elem){return!!elem.firstChild;},empty:function(elem){return!elem.firstChild;},has:function(elem,i,match){return!!Sizzle(match[3],elem).length;},header:function(elem){return(/h\d/i).test(elem.nodeName);},text:function(elem){var attr=elem.getAttribute("type"),type=elem.type;return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"text"===type&&(attr===type||attr===null);},radio:function(elem){return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"radio"===elem.type;},checkbox:function(elem){return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"checkbox"===elem.type;},file:function(elem){return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"file"===elem.type;},password:function(elem){return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"password"===elem.type;},submit:function(elem)
  
   
 5. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  HTML:
  {var name=elem.nodeName.toLowerCase();return(name==="input"||name==="button")&&"submit"===elem.type;},image:function(elem){return elem.nodeName.toLowerCase()==="input"&&"image"===elem.type;},reset:function(elem){var name=elem.nodeName.toLowerCase();return(name==="input"||name==="button")&&"reset"===elem.type;},button:function(elem){var name=elem.nodeName.toLowerCase();return name==="input"&&"button"===elem.type||name==="button";},input:function(elem){return(/input|select|textarea|button/i).test(elem.nodeName);},focus:function(elem){return elem===elem.ownerDocument.activeElement;}},setFilters:{first:function(elem,i){return i===0;},last:function(elem,i,match,array){return i===array.length-1;},even:function(elem,i){return i%2===0;},odd:function(elem,i){return i%2===1;},lt:function(elem,i,match){return i<match[3]-0;},gt:function(elem,i,match){return i>match[3]-0;},nth:function(elem,i,match){return match[3]-0===i;},eq:function(elem,i,match){return match[3]-0===i;}},filter:{PSEUDO:function(elem,match,i,array){var name=match[1],filter=Expr.filters[name];if(filter){return filter(elem,i,match,array);}else if(name==="contains"){return(elem.textContent||elem.innerText||Sizzle.getText([elem])||"").indexOf(match[3])>=0;}else if(name==="not"){var not=match[3];for(var j=0,l=not.length;j<l;j++){if(not[j]===elem){return false;}}return true;}else{Sizzle.error(name);}},CHILD:function(elem,match){var type=match[1],node=elem;switch(type){case"only":case"first":while((node=node.previousSibling)){if(node.nodeType===1){return false;}}if(type==="first"){return true;}node=elem;case"last":while((node=node.nextSibling)){if(node.nodeType===1){return false;}}return true;case"nth":var first=match[2],last=match[3];if(first===1&&last===0){return true;}var doneName=match[0],parent=elem.parentNode;if(parent&&(parent.sizcache!==doneName||!elem.nodeIndex)){var count=0;for(node=parent.firstChild;node;node=node.nextSibling){if(node.nodeType===1){node.nodeIndex=++count;}}parent.sizcache=doneName;}var diff=elem.nodeIndex-last;if(first===0){return diff===0;}else{return(diff%first===0&&diff/first>=0);}}},ID:function(elem,match){return elem.nodeType===1&&elem.getAttribute("id")===match;},TAG:function(elem,match){return(match==="*"&&elem.nodeType===1)||elem.nodeName.toLowerCase()===match;},CLASS:function(elem,match){return(" "+(elem.className||elem.getAttribute("class"))+" ").indexOf(match)>-1;},ATTR:function(elem,match){var name=match[1],result=Expr.attrHandle[name]?Expr.attrHandle[name](elem):elem[name]!=null?elem[name]:elem.getAttribute(name),value=result+"",type=match[2],check=match[4];return result==null?type==="!=":type==="="?value===check:type==="*="?value.indexOf(check)>=0:type==="~="?(" "+value+" ").indexOf(check)>=0:!check?value&&result!==false:type==="!="?value!==check:type==="^="?value.indexOf(check)===0:type==="$="?value.substr(value.length-check.length)===check:type==="|="?value===check||value.substr(0,check.length+1)===check+"-":false;},POS:function(elem,match,i,array){var name=match[2],filter=Expr.setFilters[name];if(filter){return filter(elem,i,match,array);}}}};var origPOS=Expr.match.POS,fescape=function(all,num){return"\\"+(num-0+1);};for(var type in Expr.match){Expr.match[type]=new RegExp(Expr.match[type].source+(/(?![^\[]*\])(?![^\(]*\))/.source));Expr.leftMatch[type]=new RegExp(/(^(?:.|\r|\n)*?)/.source+Expr.match[type].source.replace(/\\(\d+)/g,fescape));}var makeArray=function(array,results){array=Array.prototype.slice.call(array,0);if(results){results.push.apply(results,array);return results;}return array;};try{Array.prototype.slice.call(document.documentElement.childNodes,0)[0].nodeType;}catch(e){makeArray=function(array,results){var i=0,ret=results||[];if(toString.call(array)==="[object Array]"){Array.prototype.push.apply(ret,array);}else{if(typeof array.length==="number"){for(var l=array.length;i<l;i++){ret.push(array[i]);}}else{for(;array[i];i++){ret.push(array[i]);}}}return ret;};}var sortOrder,siblingCheck;if(document.documentElement.compareDocumentPosition){sortOrder=function(a,b){if(a===b){hasDuplicate=true;return 0;}if(!a.compareDocumentPosition||!b.compareDocumentPosition){return a.compareDocumentPosition?-1:1;}return a.compareDocumentPosition(b)&4?-1:1;};}else{sortOrder=function(a,b){if(a===b){hasDuplicate=true;return 0;}else if(a.sourceIndex&&b.sourceIndex){return a.sourceIndex-b.sourceIndex;}var al,bl,ap=[],bp=[],aup=a.parentNode,bup=b.parentNode,cur=aup;if(aup===bup){return siblingCheck(a,b);}else if(!aup){return-1;}else if(!bup){return 1;}while(cur){ap.unshift(cur);cur=cur.parentNode;}cur=bup;while(cur){bp.unshift(cur);cur=cur.parentNode;}al=ap.length;bl=bp.length;for(var i=0;i<al&&i<bl;i++){if(ap[i]!==bp[i]){return siblingCheck(ap[i],bp[i]);}}return i===al?siblingCheck(a,bp[i],-1):siblingCheck(ap[i],b,1);};siblingCheck=function(a,b,ret){if(a===b){return ret;}var cur=a.nextSibling;while(cur){if(cur===b){return-1;}cur=cur.nextSibling;}return 1;};}Sizzle.getText=function(elems){var ret="",elem;for(var i=0;elems[i];i++){elem=elems[i];if(elem.nodeType===3||elem.nodeType===4){ret+=elem.nodeValue;}else if(elem.nodeType!==8){ret+=Sizzle.getText(elem.childNodes);}}return ret;};(function(){var form=document.createElement("div"),id="script"+(new Date()).getTime(),root=document.documentElement;form.innerHTML="<a name='"+id+"'/>";root.insertBefore(form,root.firstChild);if(document.getElementById(id)){Expr.find.ID=function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementById!=="undefined"&&!isXML)
   
 6. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  HTML:
  {var m=context.getElementById(match[1]);return m?m.id===match[1]||typeof m.getAttributeNode!=="undefined"&&m.getAttributeNode("id").nodeValue===match[1]?[m]:undefined:[];}};Expr.filter.ID=function(elem,match){var node=typeof elem.getAttributeNode!=="undefined"&&elem.getAttributeNode("id");return elem.nodeType===1&&node&&node.nodeValue===match;};}root.removeChild(form);root=form=null;})();(function(){var div=document.createElement("div");div.appendChild(document.createComment(""));if(div.getElementsByTagName("*").length>0){Expr.find.TAG=function(match,context){var results=context.getElementsByTagName(match[1]);if(match[1]==="*"){var tmp=[];for(var i=0;results[i];i++){if(results[i].nodeType===1){tmp.push(results[i]);}}results=tmp;}return results;};}div.innerHTML="<a href='#'></a>";if(div.firstChild&&typeof div.firstChild.getAttribute!=="undefined"&&div.firstChild.getAttribute("href")!=="#"){Expr.attrHandle.href=function(elem){return elem.getAttribute("href",2);};}div=null;})();if(document.querySelectorAll){(function(){var oldSizzle=Sizzle,div=document.createElement("div"),id="__sizzle__";div.innerHTML="<p class='TEST'></p>";if(div.querySelectorAll&&div.querySelectorAll(".TEST").length===0){return;}Sizzle=function(query,context,extra,seed){context=context||document;if(!seed&&!Sizzle.isXML(context)){var match=/^(\w+$)|^\.([\w\-]+$)|^#([\w\-]+$)/.exec(query);if(match&&(context.nodeType===1||context.nodeType===9)){if(match[1]){return makeArray(context.getElementsByTagName(query),extra);}else if(match[2]&&Expr.find.CLASS&&context.getElementsByClassName){return makeArray(context.getElementsByClassName(match[2]),extra);}}if(context.nodeType===9){if(query==="body"&&context.body){return makeArray([context.body],extra);}else if(match&&match[3]){var elem=context.getElementById(match[3]);if(elem&&elem.parentNode){if(elem.id===match[3]){return makeArray([elem],extra);}}else{return makeArray([],extra);}}try{return makeArray(context.querySelectorAll(query),extra);}catch(qsaError){}}else if(context.nodeType===1&&context.nodeName.toLowerCase()!=="object"){var oldContext=context,old=context.getAttribute("id"),nid=old||id,hasParent=context.parentNode,relativeHierarchySelector=/^\s*[+~]/.test(query);if(!old){context.setAttribute("id",nid);}else{nid=nid.replace(/'/g,"\\$&");}if(relativeHierarchySelector&&hasParent){context=context.parentNode;}try{if(!relativeHierarchySelector||hasParent){return makeArray(context.querySelectorAll("[id='"+nid+"'] "+query),extra);}}catch(pseudoError){}finally{if(!old){oldContext.removeAttribute("id");}}}}return oldSizzle(query,context,extra,seed);};for(var prop in oldSizzle){Sizzle[prop]=oldSizzle[prop];}div=null;})();}(function(){var html=document.documentElement,matches=html.matchesSelector||html.mozMatchesSelector||html.webkitMatchesSelector||html.msMatchesSelector;if(matches){var disconnectedMatch=!matches.call(document.createElement("div"),"div"),pseudoWorks=false;try{matches.call(document.documentElement,"[test!='']:sizzle");}catch(pseudoError){pseudoWorks=true;}Sizzle.matchesSelector=function(node,expr){expr=expr.replace(/\=\s*([^'"\]]*)\s*\]/g,"='$1']");if(!Sizzle.isXML(node)){try{if(pseudoWorks||!Expr.match.PSEUDO.test(expr)&&!/!=/.test(expr)){var ret=matches.call(node,expr);if(ret||!disconnectedMatch||node.document&&node.document.nodeType!==11){return ret;}}}catch(e){}}return Sizzle(expr,null,null,[node]).length>0;};}})();(function(){var div=document.createElement("div");div.innerHTML="<div class='test e'></div><div class='test'></div>";if(!div.getElementsByClassName||div.getElementsByClassName("e").length===0){return;}div.lastChild.className="e";if(div.getElementsByClassName("e").length===1){return;}Expr.order.splice(1,0,"CLASS");Expr.find.CLASS=function(match,context,isXML){if(typeof context.getElementsByClassName!=="undefined"&&!isXML){return context.getElementsByClassName(match[1]);}};div=null;})();function dirNodeCheck(dir,cur,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML){for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){var match=false;elem=elem[dir];while(elem){if(elem.sizcache===doneName){match=checkSet[elem.sizset];break;}if(elem.nodeType===1&&!isXML){elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i;}if(elem.nodeName.toLowerCase()===cur){match=elem;break;}elem=elem[dir];}checkSet[i]=match;}}}function dirCheck(dir,cur,doneName,checkSet,nodeCheck,isXML){for(var i=0,l=checkSet.length;i<l;i++){var elem=checkSet[i];if(elem){var match=false;elem=elem[dir];while(elem){if(elem.sizcache===doneName){match=checkSet[elem.sizset];break;}if(elem.nodeType===1){if(!isXML){elem.sizcache=doneName;elem.sizset=i;}if(typeof cur!=="string"){if(elem===cur){match=true;break;}}else if(Sizzle.filter(cur,[elem]).length>0){match=elem;break;}}elem=elem[dir];}checkSet[i]=match;}}}if(document.documentElement.contains){Sizzle.contains=function(a,b){return a!==b&&(a.contains?a.contains(b):true);};}else if(document.documentElement.compareDocumentPosition){Sizzle.contains=function(a,b){return!!(a.compareDocumentPosition(b)&16);};}else{Sizzle.contains=function(){return false;};}Sizzle.isXML=function(elem){var documentElement=(elem?elem.ownerDocument||elem:0).documentElement;return documentElement?documentElement.nodeName!=="HTML":false;};var posProcess=function(selector,context){var match,tmpSet=[],later="",root=context.nodeType?[context]:context;while((match=Expr.match.PSEUDO.exec(selector))){later+=match[0];selector=selector.replace(Expr.match.PSEUDO,"");}selector=Expr.relative[selector]?selector+"*":selector;for(var i=0,l=root.length;i<l;i++){Sizzle(selector,root[i],tmpSet);}return Sizzle.filter(later,tmpSet);};window.Sizzle=Sizzle;})();
  Ble mye greier, men finner ikke en ferdig utvidet jQuery 1.6.3 i farten!

  Edit: fant ut av det på jQuery sine sider, du trenger ikke denne utvidelsen med 1.6.3, kun i 1.6.1 ettersom 1.6.3 allerede har denne integrert, slik at du kan se bort fra den koden ovenfor, men det ser fortsatt ut som om det er noe i jQuery Sizzle som ikke fungerer, og det kan være at noen funksjoner er oppdatert, men det skal normalt være kompatibelt bakover, slik at det vil være rart om feilen er selve jQuery. Det er nok heller noe du har gjort, eller en plugin som ikke er kompatibel.
   
  Sist redigert: 15 Sep 2011
 7. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  Stablet om head seksjonen din litt, og fikk alt i rekkefølge, og da virker det helt fint hos meg.


  HTML:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" dir="ltr" lang="en-US">
  
  <head profile="http://gmpg.org/xfn/11">
  
  <title>Kalender-Oslo og Omegn Dressurklubb</title>
  
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <meta name="description" content="Oslo og Omegn Dressurklubb" />
  <meta name="generator" content="WordPress 3.2.1" /> 
  <meta name='NextGEN' content='1.8.3' /> 
  <link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="Oslo og Omegn Dressurklubb RSS Feed" href="http://www.oodk.org/feed/" />
  <link rel="pingback" href="http://www.oodk.org/xmlrpc.php" />
  <link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD" href="http://www.oodk.org/xmlrpc.php?rsd" /> 
  <link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml" href="http://www.oodk.org/wp-includes/wlwmanifest.xml" /> 
  <link rel='index' title='Oslo og Omegn Dressurklubb' href='http://www.oodk.org/' /> 
  <link rel='prev' title='Kontakt oss' href='http://www.oodk.org/kontakt-oss/' />
  <link rel='canonical' href='http://www.oodk.org/kalender/' />
  
  <link rel='stylesheet' id='NextGEN-css' href='http://www.oodk.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/nggallery.css?ver=1.0.0' type='text/css' media='screen' /> 
  <link rel='stylesheet' id='shutter-css' href='http://www.oodk.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.css?ver=1.3.2' type='text/css' media='screen' /> 
  <link rel='stylesheet' id='contact-form-7-css' href='http://www.oodk.org/wp-content/plugins/contact-form-7/styles.css?ver=2.4.6' type='text/css' media='all' /> 
  <link rel="stylesheet" href="http://www.oodk.org/wp-content/plugins/my-calendar/styles/refresh.css" type="text/css" media="all" />
  
  <script type='text/javascript'> 
  /* <![CDATA[ */
  var shutterSettings = {
  	msgLoading: "L O A D I N G",
  	msgClose: "Click to Close",
  	imageCount: "1"
  };
  /* ]]> */
  </script> 
  <script type='text/javascript'> 
  jQuery('html').addClass('mcjs');
  jQuery(document).ready(function($) { $('html').removeClass('mcjs') });
  jQuery.noConflict();
  </script> 
  
  <style type="text/css">
  <!--
  .mcjs #jd-calendar .details, .mcjs #jd-calendar .calendar-events { display: none; }
  
  /* Styles from My Calendar - Joseph C Dolson http://www.joedolson.com/ */
  
  .mc-event-visible {
  
  display: block!important;
  }
  -->
  </style> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/style.css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/coin-slider-styles.css" media="screen" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/menusm.css" media="screen" />
  <script type="text/javascript" src="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/js/jquery-1.6.3.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/js/menusm.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/js/custom.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://www.oodk.org/wp-content/themes/prime/js/coin-slider.min.js"></script>
  <script type='text/javascript' src='http://www.oodk.org/wp-includes/js/l10n.js?ver=20101110'></script> 
  <script type='text/javascript' src='http://www.oodk.org/wp-content/plugins/my-calendar/js/jquery.easydrag.js?ver=3.2.1'></script> 
  <script type='text/javascript' src='http://www.oodk.org/wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js?ver=1.3.2'></script> 
  <script type='text/javascript' src='http://www.oodk.org/wp-includes/js/swfobject.js?ver=2.2'></script> 
  
  </head>
  
   
 8. Tonny Kluften

  Tonny Kluften Administrator

  Innlegg:
  15.951
  Ah, supert, takk. Ikke vært borti det problemet før.
  Hvis jeg får PayPalkontonavnet ditt skal jeg spandere en brus på deg.
   
 9. adeneo

  adeneo Medlem

  Innlegg:
  1.611
  Ellers takk, men det går nok bra, setter det på regninga :D

  Det hender enkelte ganger at scripts må ha en viss rekkefølge, slik som at jQuery bør komme før andre scripts som bruker jQuery osv. Mens andre ganger går det helt fint uansett hvilken rekkefølge man setter det i.
  Det er uansett lærerikt å finne slike feil, og det er mest derfor jeg gidder å teste litt å se på koder andre har problemer med, for å forsøke å finne feilen ettersom man sannsynligvis en eller annen gang opplever samme feilen selv.

  Litt kort om løsningen kan kanskje være interessant for noen, og hvorfor jeg postet all koden ovenfor.
  Ble litt forvirret fordi jeg fikk opp feil med sizzle i firebug, som er en css3 javascript plugin utviklet av samme fyren som står bak jQuery. Denne var lagt til som utvidelse i den jQuery 1.6.1 som lå på siden din, men ikke i 1.6.3, så antok feilen lå der, helt til jeg som nevnt ovenfor fant ut på sidene til jQuery at denne plugin'sen nå er integrert i nyere utgaver av jQuery, slik at da var det sannsynligvis en konflikt et eller sted, og etter å ha fjernet den ene utgaven av jQuery uten hell, var det enten rekkefølgen av scripts, eller inneholdet i ett av dem som var problemet. Heldigvis var det rekkefølgen, ettersom konflikter mellom plugins kan være ett he"!#te å finne ut av.

  Samtidig så er det veldig kjekt når man bruker hele url'en i koden, da det blir mye lettere å kopiere bare en fil til en lokal Apache installasjon og teste, uten å måtte laste ned en drøss med andre filer. Ellers så ser siden fin ut, liker ikke wp kildekoden, men siden ser faktisk veldig bra ut til å være wp.
   
  Sist redigert: 15 Sep 2011
  Nutz liker dette.
 10. Tonny Kluften

  Tonny Kluften Administrator

  Innlegg:
  15.951
  Ja, det siste der kan jeg skrive under på. Når plugins kræsjer med hverandre er som regel beste løsningen å bruke andre plugins slik at man kan oppdatere plugins man bruker uten å måtte redigere pluginkoden manuelt hver eneste gang det kommer oppdatering.
   

Del denne siden