Kjapp og trygg hosting for Wordpress

MVC prosjektoppgave

stianzz

New Member
Hei. Har laget et kontaktskjema i MVC til bruk i et skoleprosjekt.
Alt fungerer greit men når jeg prøver å sende emailen så blir jeg videreført til error siden.
Det ser ut som feilen ligger msg.To.Add("MYEMAIL@gmail.com");
Når jeg hover over den koden så står det system.argumentnullexeption, system.argumentexeption and system.formatexeption.

Noen som ser feilen i koden min her?

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Mvc;
using Oblig3MVC.Models;
using System.Net.Mail;
using System.Threading;
using System.Text;
using System.Net;


namespace Oblig3MVC.Controllers
{
public class ContactformController : Controller
{

[HttpGet]
public ActionResult Get()
{
return View();
}


// GET: Contactform
[HttpPost]
[ValidateAntiForgeryToken]
public ActionResult Get(Bruker bruker)
{

if (ModelState.IsValid)
{
try
{
MailMessage msg = new MailMessage();
SmtpClient smtp = new SmtpClient();
MailAddress from = new MailAddress(bruker.Email.ToString());
StringBuilder sb = new StringBuilder();
msg.To.Add("MYEMAIL@gmail.com");
msg.Subject = "Contact Us";
msg.IsBodyHtml = false;
smtp.Host = "smtp.gmail.com";
smtp.Port = 465;
sb.Append("First name: " + bruker.Fornavn);
sb.Append(Environment.NewLine);
sb.Append("Last name: " + bruker.Etternavn);
sb.Append(Environment.NewLine);
sb.Append("Telefon: " + bruker.Telefon);
sb.Append(Environment.NewLine);
sb.Append("Email: " + bruker.Email);
sb.Append(Environment.NewLine);
sb.Append("Spørsmål: " + bruker.Spørsmål);
smtp.Send(msg);
msg.Dispose();
return View("Success");
}
catch (Exception)
{
return View("Error");
}
}
return View();
}
}


}
 
Topp