"Opprydding" i regnskap

GubbenSupport

New Member
Hei, Jeg overtok for et par år siden regnskapsføingen selv for konas lille AS, og ved hjelp av Fiken har det stort sett gått greit. Helsa hennes har imidlertid skrantet, og driften har derfor gått med underskudd de siste to årene (2018 og 2019) og hun har følgelgi ikke beatlt skatt. Men jeg ser nå at jeg åpenbart ikke har fulgt opp føringen på skatt, for jeg har dratt med meg beløp fra 2017 på 2500/2510/2540. Kan jeg føre ut dette på noe vis i 2019 så det ikke kommer med i årsregnskapet? Jeg måtte gjenåpne regnskapet nå på grunn av en annen feil jeg oppdaget da jeg fylte ut næringsrapport... Det kommer ikke til å bli behov for å betale skatt heller dette året, så får vi vurdere driften etterhvert....upload_2020-8-13_23-25-42.png

Og en annen ting, aksjekapitalen ble egentlig tapt i løpet av de første driftsårene (da hadde hun regnskapsfører), men det framgår jo egentlig ikke ut fra regnskapet på annen måte enn at det står som negativ sum under udekket tap/opptjent egenkapital. Stemmer det at det er sånn?

Nen gode tips?
 

Steve Cash

Medlem
Det er ikke godt å si uten å vite hvordan disse beløpene har oppstått, normalt er 2500 og 2510 negative (kredit) og 2540 positiv (debet), her er det helt omvendt. Og så skal disse beløpene utlignes mot hverandre når en får skatteoppgjøret og betaler restskatten eller får tilbake overskytende.

Hvis dette er beløp fra 2017 så anbefaler jeg at du sjekker der hvordan de oppsto og hva som eventuelt ble betalt av restskatt eller ble tilbakebetalt i 2018. Hvis all skatt er gjort opp med skatteoppkreveren og ført over firmaets driftskonto så tror jeg du kan rette det mot resultatet i 2019 ved disponering av årsresultatet. Det skal bare føres mot regnskapsmessig resultat, ikke skattemessig. Du får altså en permanent forskjell som framkommer på næringsoppgavens side 4. (Alternativet er å levere nye regnskap for 2017 og 2018, men det er neppe nødvendig for slike beløp, i alle fall ikke hvis skattemessig rapportering er riktig.)

Det stemmer at tap blir stående som udekket tap hvis en ikke har noen positiv opptjent egenkapital. Hvis aksjekapitalen er tapt har styre handleplikt og skal finne ut hvordan situasjonen kan bedres. Er ikke det muig skal selskapet avvikles. En skal ikke drive med tapt aksjekapital da det kan påføre kreditorene tap. Men hvis det ikke er drift i selskapet er det lov å ha et sovende selskap med tapt kapital.
 
Topp