Kjapp og trygg hosting for Wordpress

Skatt vedrørende salg

Thord

Medlem
Hei.

Jeg har et firma som er avviklet og jeg eier inventaret til dette som jeg antar kommer til å bli solgt for 70-80000. Jeg selger dette som privatperson da firmaet er avviklet. Hvordan fungerer dette med skatt, og ting jeg selger som privatperson generelt egentlig?
 

tulling99

Medlem
Fulgte du prosedyrene fra lenken under? Det fremgår at gjenværende driftsmidler skal anses som overtatt av deg (antar at det anses som et utbytte), og du kan deretter selge det videre som om du eide for eksempel en klokke selv.

Jeg er litt usikker dog på hvordan du skal kunne ta betalt mva når du selger det. Du er jo ikke momsregistrert som privatperson.

Evt kanskje man skal tolke den siste setningen i utdraget under som at det avviklede selskapet skal levere en siste mvaoppgave der du skal betale mva for de eiendelene som du "mottok i utbytte".

https://www.altinn.no/starte-og-dri...g-sletting/opplose-slette-et-aksjeselskap-as/

Avviklingsperioden

Det er styret som har ansvaret for avviklingen av aksjeselskapet. I avviklingsperioden skal styret utarbeide en fortegnelse over virksomhetens eiendeler, rettigheter og forpliktelser, og deretter gjøre opp en balanse med tanke på avviklingen. For revisjonspliktige selskap skal avviklingsregnskapet revideres, de selskap som har valgt bort revisjonsplikten trenger ikke å revidere avviklingsregnskapet.

Virksomhetens eiendeler må omgjøres i penger. Omgjøres eiendelene ved salg før avvikling, så skal det beregnes mva så fremt virksomheten er mva-pliktig. Gjenværende driftsmidler, eiendeler som ikke er solgt under avviklingsprosessen, anses overtatt av aksjonærene, og det skal beregnes mva.

Et eventuelt overskudd etter dekning av forpliktelsene skal utdeles til aksjonærene. Dette kan tidligst gjøres seks uker etter kunngjøring av avviklingen.
 
Topp