Universum AS søker etter IT Utviklingssjef i Oslo

btbsilent

Member
teknologisk innovasjon og digital produktutvikling

Ønsker du å bidra til en mer effektiv og smart bruk av teknologi slik at våre kunders kunder får den beste brukeropplevelsen? Som vår nye IT Utviklingssjef vil du få det overordnede ansvaret for alt som har med IT i Universum å gjøre, og være en viktig sparringspartner for daglig leder.

Du vil være ansvarlig for selskapets tekniske utviklingsplaner, være sentral i design og innkjøp av nye IT-løsninger samt delta aktivt i alle faser av kundedialogen. For at Universum skal lykkes vil det være avgjørende at du og daglig leder jobber tett sammen for å koble kommersielle og forretningsmessige behov med mulighetene som ligger i IT-løsningene.

Vi er en liten organisasjon, noe som innebærer at du vil være tett på både prosjekter og det daglige operative arbeidet. Du vil få lederansvar, og bør derfor kunne vise til gode lederegenskaper og gjerne ha erfaring fra endringsprosesser. Du skaper orden og korrigerer avvik samt sørger for riktig retning – at folk gjør de riktige tingene.

Vi ser etter deg med utdanning på høyskole-/universitetsnivå, og med kompetanse og erfaring innenfor IT- ledelse – herunder systemer, databaser, programmering, utvikling og integrasjoner. Samtidig har du god forretningsforståelse og erfaring fra å jobbe i grensesnittet mellom forretning og IT. Du er utpreget innovativ og ser teknologi som katalysator for nytenking, og har TV/video/digitale medier som interesseområde.

For nærmere informasjon, ta kontakt med Visindi v/Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103 eller Knut Ole Tande, tlf. 916 56 104.
Søknad og CV sendes innen 11. september.

Søk på stillingen: https://express.candarine.com/campaign/url/forward/897828bc6c3f
 
Topp