Velge px-verdi eller 100& i javascript?

Fritz

Medlem
Jeg prøver meg på javascript igjen, og jeg knoter som vanlig. :) Hva gjør jeg galt her?

var widthval=document.getElementById("width").value;
if (widthval.val() < 1) {
width = "100%";
}[else
var width = widthval + "px";]

edit: Dette er fra et input-felt hvor man skal trykke inn ønsket bredde i px, eller ingenting for 100% bredde.
 

adeneo

Medlem
For det første er val() jQuery, og du har allerede verdien, og verdien vil alltid være av type string.
Dersom tekstfeltet er tomt, har du en tom string, ikke tallet null, og å sjekke om det er "under 1", har derfor ikke noe for seg

PHP:
var widthval = document.getElementById("width").value;
var width    = widthval + "px";

if ( widthval.trim().length === 0 ) {
    width = "100%";
}
 
Topp