• Laster aksjedata...

1) Sett deg et mål!
Sett et mål for aksjeinvesteringene dine. Hav realistiske forventninger. Aksjer er et langsiktig sparingsalternativ, som historisk sett har gitt et attraktivt utbytte.
2) Tenk holdbart!
Aksjekurser svinger opp og ned, men er alltid steget til nye høyder. Aksjer egner seg derfor ikke til kortsiktige investeringer.
3) Invester regelmessig!
Invester aldri en stor del av sparingen din i aksjer på en gang. Du risikerer å kjøpe, mens aksjene er dyrest. Utbytter skal gjeninvesteres og la være med å hoppe inn og ut av aksjemarkedet – det påfører deg bare en masse kostnader.
4) Spre innkjøpene!
Sats ikke alt på en eller få aksjer, men spre investeringene dine i flere selskap og helst også i forskjellige bransjer. Så er du mindre sårbar overfor svingninger i det enkelte selskapet og bransje.
5) Gjør hjemmearbeidet din!
Kjøp bare aksjer i selskap, som du har satt deg skikkelig inn i. Kjøp aksjer i selskap, som i flere år har vist framgang i omsetning og inntjening – og hold deg velinformert om aksjene dine.
6) Invester i åpne og aksjonærvennlige selskap!
Invester i selskap, som har en åpen og ærlig informasjonspolitikk, og som tilstreber en skikkelig selskapledelse (Corporate Governance).
7) Vær forsiktig med lån til aksjeinvesteringer!
Det krever stor forsiktighet og erfaring med aksjemarkedet for å kjøpe aksjer for lånt penger. Går det ikke som forventet kan situasjonen bli svært vanskelig å håndtere.
8) Bestem når du vil selge!
Hold orden på investeringene dine og bestem innen kjøp når du vil selge – f.eks. hvis en aksje er falt med 15 %, eller hvis en aksje er kommet til å utgjøre for stor en andel av din samlede portefølje.
9) Tenk skatt!
Overvei de skattemessige konsekvensene, hver gang du overveier å ta hjem en gevinst eller minimere et tap gjennom et aksjesalg.
10) Følg ikke råd ukritisk!
Lytt til andre råd, men følg dem ikke ukritisk. Vær oppmerksom på dine eventuelle rådgiveres motiver til å anbefale det ene eller det annet. Banken tjener mest på å selge investeringsfondbevis, og når du kjøper og selger aksjer.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.