• Laster aksjedata...

1. GJELD Jo mer gjeld du har, jo flere utgifter har du til renter og avdrag. Sørg derfor for å samle så mye gjeld som mulig til den lavt mulige rente og lengst mulige avviklingsperiode. Unngå å ha gjeld til kredittkortselskap og finansieringsselskap, og ha i stedet gjeld gjennom realkredittselskap og/eller i finansinstitusjonen.
2. SIVILSTATUS Å være giftet eller være fast samlevende giver en høyere betalingsevne, fordi vis fast utgifter dermed kan deles. Det gir alt annet like et høyere rådighetsbeløp for gifter/samlevende enn for singler.
3. ALDER Betalingsevnen stiger med stigende alder, fordi du ofte får bedre jobber og mer stabile inntekt- og formuesforhold. Likevel faller betalingsevnen, når lønnsinntekt skiftes ut med pensjonsinntekt.
4. FASTNETTELEFON/MOBILTELEFON Har du ikke en fastnettelefon, men bare mobiltelefon, signalerer det mindre grad av stabilitet.
5. A-KASSE/FORSIKRINGER Medlemskap av en arbeidsløshetskasse sikrer en viss bunn under inntekten ved arbeidsløshet. Forsikringer ved død og invaliditet gjennom pensjonsordninger skaper stabilitet og økonomisk forutsigbarhet.
6. BO PÅ SAMME ADRESSE Jo ofte du flytter, jo mindre stabil er din tilværelsen – også økonomisk.
7. JOBBER, STILLING/UTDANNELSE Fast jobb/høy stilling/lang utdannelse gir mulighet for høy lønn.
8. BARN Å ha barn betyr ansvarlighet og krever økonomisk forutsigbarhet.
9. RÅDIGHETSBELØP Forskjellen mellom de månedlige utgiftene og inntekt. En tommelfingerregel peker på et rådighetsbeløp på minst 3.500 kroner per måned per voksen person i husstanden og 1.500-2.500 kroner per barn avhengig av alder. Men familiens individuelle livsstil spiller en mer stor rolle.
10. BIL Selv om bil betyr en høy utgift, så vil de mange gjøre alt hva de kan, for ikke å bli tvunget til å selge bilen. Derfor signalerer eierskap av en bil stabilitet.
11. PENSJONSSPARING Pensjonssparing kan i vis tilfeller utbetales før tid mot straffavgift på 60 prosent. Samtidig signalerer pensjonssparing økonomisk ansvarlighet.
12. BOLIG Eierbolig gir mulighet for formuegevinster, som enten kan belånes eller realiseres. Ved kjøp av bolig regner man grovt med at boligen ikke må være dyrere enn fire ganger den årlige husstandsinntekten før skatt og pensjon.
13. ANDELER/PROSJEKT Medfører usikkerhet i form av mer eller mindre uforutsigelige økonomiske forpliktelser.
14. RKI Registrere ing som dårlig betaler i RKI trekker voldsomt ned. Sørg derfor for å bli slettet rask muligt.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.