• Laster aksjedata...

Jeg er en 50% uføretrygded alene mor, to barn. Jeg har en total inntekt på 271 309.
Sum grunnlag for inntekts og formuessakatt er 92 613,-
Skal betale skatt kr 18 967.-
Stemmer dette?
I fjor fikk jeg dårlig skatte evne, å fikk dermed alt jeg betalte inn igjen, men det har jeg ikke fått i år. Har prøvd å lese meg frem til reglene på nett, men finner det ikke ut. Jeg har tjent litt mer enn i fjor, men grunnlaget for inntekts og formusskatten er den samme som i fjor.
Svar:
For å få skattebegrensning etter regelen om liten skatteevne må du fremsette krav om dette. Dette gjør du i selvagivelsens post 5.0. Du får nemlig ikke denne typen skattebegrensning automatisk.
Du vil sannsynligvis fortsatt få skattebegrensning siden forholdene er de samme. Så lenge du har en alminnelig inntekt på under 104.600 kroner, skal du ikke betale noe skatt i det hele tatt. I så fall vil skatten på 18.697 kroner bortfalle.