• Laster aksjedata...

Købsaftalen signeres, når du har mottatt et tilbud, som du gjerne vil akseptere. KJØPSAVTALE: Normalt er det kjøper, som signerer først, og inntil du har skrevet under, er det tale om et tilbud. Kjøpers underskrift er normalt bindende. Du trenger ikke å akseptere tilbudet. Kjøpsavtalen regulerer selve handelen. I avtalen står hvem partene er, opplysninger om boligen, prisen og overtakelsesdagen – samt alt, hva DERE for øvrig er blitt enige om. Kjøpsavtalen er et detaljert dokument med en lang rekke spesifikke opplysninger. Detaljeringsgraden skal sikre at alle aspekter av handelen er belyst, så det ikke oppstår uenigheter siden. Når frister og forbehold er på plass, skal begge parter oppfylle delen av handelen. Du skal innfri gamle lån i eiendommen, så kjøper kan få sin belåningen på plass og tinglyst sitt skjøtet på eiendommen. Det er typisk banken, som hjelper deg med det. Rådgiverforbehold I mange bolighandler velger kjøper å innsette et rådgiverforbehold. Det betyr at kjøper ikke er forpliktet av sitt tilbudet, hvis han banken eller advokat ikke kan godkjenne avtalen. Kjøper kan altså frit si at han likevel ikke vil kjøpe huset – uten at det koster han noe. Fortrydelsesre Kjøperen har også en lovbestemt returrett. Enhver forbruker, som kjøper en bolig, han selv skal bo i, har ifølge loven temmelig til å angre boligkjøpet i seks hverdager etter handelens inngåelse. Handelen inngås, når du signerer kjøpsavtalen. Returretten er innført for å sikre kjøper mulighet for å overveie sitt kjøpet grundig og eventuelt søke bistand. Men retten er ikke gratis. Hvis kjøper angrer sitt kjøpet innenfor seksdages-fristen, skal du ha en prosent av kjøpesummen. Hvis kjøper angrer, skal betalingen av den ene prosenten og en skriftlig melding om angeren avleveres til deg eller eiendomsmegleren innen fristens utløp.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.