• Laster aksjedata...

Fondet har som målsetning å oppnå en langsiktig verdistigning, og i mindre grad oppnå en avkastning fra utbytte ved å investere i børsnoterte selskaper verden over. Dette inkluderer både utviklede og nye markeder. Investeringene i nye markeder vil avhenge av markedsforhold, og vil være et supplement til investeringer i utviklede markeder. Disse investeringene vil til en hver tid bli holdt under 20 prosent av total kapital.