• Laster aksjedata...

aksjeeierbok, fortegnelse over aksjonærenes navn eller firma, fødselsdato eller organisasjonsnummer samt adresse, antall aksjer og nummer på aksjene; skal føres av ethvert aksjeselskap, med mindre selskapets aksjer er registrert i et verdipapirregister. Overdragelse og pantsettelse av aksjer skal også innføres i aksjeeierboken. Ordinært kan erverver av en aksje ikke utøve rettigheter som aksjeeier før dette har skjedd. Aksjeeierboken skal være tilgjengelig for enhver på selskapets kontor i kontortiden.

I aksjeselskaper (as) hvor aksjene er registrert i et verdipapirregister, erstattes aksjeeierboken av et aksjeeierregister som føres i tilknytning til et verdipapirregister.