• Laster aksjedata...

Finans
Sektoren inkluderer selskaper som banker, finansforetak, forvaltere, meglere og forsikring. Eksempler på selskaper er Storebrand, DnB NOR og Aktiv Kapital.
Finansiell Rådgiver
En finansiell rådgiver er et firma eller en person som tilbyr rådgivning omkring ulike investeringsalternativer.
Fond
En selvstendig formuesmasse som har som mål å investere i ulike verdipapirer (aksjer, obligasjoner ol). Antall eiere er ubegrenset i Norge.
Fondets startdato
Det er denne datoen fondet ble førstegang lansert.
Fond-i-fond
Et fond som investerer i flere andre fond isteden for enkeltaksjer.
Fondsbytte
Refererer til overføringen av penger fra et fond til et annet innenfor en fondsfamilie.
Fondsselskap
Fondsselskap, eller forvalter tilbyr ulike former investeringsalternativer for investorer.
Fondssupermarked
Et Fondssupermarked tilbyr et stort antall fondsprodukter fra flere ulike forvaltere. Kjøp og salg av andeler foregår som oftest på Internett.
Forbruksvarer
Sektoren inkluderer selskaper innenfor handelsnæringen, personlig service, underholdning og utdanning. Eksempler på selskaper er Hennes & Mauritz, Tesco og P4.
Forsyning
Sektoren inkluderer selskaper innen elektrisitet, gass, og vannlevering. Eksempler er Hafslund, Electrabel og Veolia.
Forvalter
En person som er ansvarlig for forvaltningen av et eller flere fond.
Forvaltningsavgift
Forvaltningsavgift er en årlig avgift som går til forvaltningen av fondet. Avgiften er allerede trukket ut i den daglige kursen som rapporteres av fondet.
Forvaltningskapital
Totale eiendeler i fondet, total kapital som kan plasseres i verdipapirer.
G7
Group of Seven. Økonomisk samarbeidsorganisasjon der medlemslandene består av de syv rikeste landene i verden. Medlemmene er Frankrike, Italia, Japan, Canada, Storbritannia, Tyskland og USA.
Generalforsamling
Generalforsamling. Her kan aksjonærene utøve sin stemmerett.
Gjennomsnitt
Denne raden viser gjennomsnittet av de datapunktene som «matcher» ditt fondsøk. Datapunktene er for eksempel Style Box, Avgifter og avkastning.
Gjennomsnittlig avkastning 3 år
Viser fondets annualiserte gjennomsnittlige avkastning siste 3 år.
Globalt fond
Fondet investerer i aksjer over hele verden.
Growth & Income Fund
Et fond av denne typen vil investere mesteparten av sine midler i aksjer som både vil gi langsiktig avkastning og som utbetaler utbytte.