• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Solgte aksjer iUSA med tap sist år. Kjøpte de i 2000, men de har ikke blitt oppgitt noen steder siden de ble kjøpt. Kan jeg føre tapet opp på selvangivelsen for 2010? Hvilket papirer skal evt fylles?
Utenlandske aksjer beskattes etter samme regler som norske aksjer. Men siden utenlandske aksjer ikke registreres i Aksjonærregisteret, må du fylle ut RF-1059 «Aksjer og fondsandeler mv. 2010».
For utenlandske aksjer er det svært viktig at du skriver hele selskapets navn. Du må også fylle ut hvilket land selskapet du har aksjer i hører hjemme. Når du skal regne det utenlandske beløpet om til norske kroner (og det må du) kan du benytte vekslingskursen på transaksjonstidspunktet. En grei måte å gjøre dette på er å se hvilket beløp (i norske kroner) som gikk inn eller ut av kontoen din.