• Laster aksjedata...

Aksjestap – nå med lett motregningsmulighet Nytt lov åpner for motregning av aksjetap i den personlige inntekten. Skatteminister Kristian Jensen har nettopp fremsatt lovforslag nr. L20 hvoretter private investorer i fremtiden får mulighet for å motregne skatteverdien av tap på børsnotert aksjer i annen inntekt, f.eks. lønninntekt. Dermed sidestilles børsnotert aksjer med unoterte, som allerede i dag har denne motregningsmuligheten. I dag har private investorer med tap på børsnotert aksjer alene mulighet for å motsregne et slik tap i gevinster og utbytter fra andre børsnotert aksjer. Frihet uten bøjle Såfremt dette lovforslaget blir gjennomført, vil det innebære en ganske stor frihet for investorene. De trenger nå ikke fremføre tap og vil slik få fradraget (fradragsverdien) i samme inntektsår, som tapet er opplevd, og trenger ikke lengre vente på gevinster realisert på aksjer på et senere tidspunkt. Fradragsverdien blir 28, 43 eller 45 prosent avhengig av nettostapets størrelse. Et ektepar med tap på mer enn 200.000 kroner vil få fradrag for 45 prosent av den delen som overstiger de 200.000 kronene. En person, som har en inntekt på 300.000 kr. og opplever et nettostap på aksjer på 10.000 kr. vil slik i samme inntektsår kunne spare 28 prosent av 10.000 kr. svarende til 2.800 kr. Som forslaget ligger, skal bankene registrere og innrapportere alle kjøp av aksjer til SKATT – liksom de gjør det i dag med salg av aksjer. Den private investoren skal dermed ikke umiddelbar foreta seg noe. Det skal likevel sies, at da det enda bare er et lovforslag, så kan det selvfølgelig være endringer til det ovenfor skisserte. I hverdagen i dag møter vi stadig aksjonærer, som har hatt realiserte tap på børsnotert aksjer. Disse tap kan være helt tilbake fra siste aksjekrise i 2002-2003 og årene etterfølgende. Investorene får kanskje først innhentet hele disse tapene her i 2007 eller kanskje tilogmed 2008. Det vil da ha vært utrolig mye lett, hvis de nye foreslå reglene hadde vært gjeldende allerede den gang. Nytt aksjekultur? Hvis forslaget blir vedtatt, bør det gjøre investeringer i verdipapirer – og spesielt i aksjer – enda mer attraktivt. Kanskje vi i Danmark kan komme enda mer etter Sveriges «aksjeskultur», når motregningsmulighetene blir så fornuftige – selv om utgangspunktet for investeringene alltid bør være gevinst og ikke tap pga. forbedra motregningsmuligheter. Forslaget blir behandlet i høsten og forventes å trå i kraft 1. januar 2009. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.