• Laster aksjedata...

Etter skattestopp og røykestopp må regjeringen snart bestemme aksjestopp: Overdreven aksjehandel er nemlig ytterst helsesskadelig for pensjonsformuen. Forestill Dem at alle mennesker i hele verdenen stopper all unødig aksjehandel. At vi bare beholder våre nåværende aksjer og løpende kjøper nye aksjer – etter som vi sparer opp. Kjøp bare tilfeldige aksjer – vanlige investorer kan likevel ikke finne de langsiktige vinnerne blant verdenens 36.000 børsnotert aksjer. Hvis bare De sørger for en god spredning på regioner og branche er 15-20 aksjer i porteføljen faktisk nok til å utrydde den såkalt selskapsspesifikke risikoen. Pensjonistene kan tilsvarende løpende selge ut, etter-hånda som de sauene bruk for pengene. Hva ville resultatet bli? * Høyere utbytter Atskillige vitenskapelige undersøkelser viser at vi oppnår et høyere utbytte ved bare å være i markedet hele tiden fremfor å følge det gjennomsnittlige handelsmønsteret. En ny undersøkelse fra University of Michigan viser at den dovne investoren på Københavns Fondsbørs oppnår et utbytte, som er en tredjedel høyere enn gjennomsnittsinvestoren, som handler ofte. * Lavere kostnader Kostnadene ved å investere i aksjer kan reduseres markant ved alene å kjøpe aksjer, når man har spart penger opp eller ved å selge ut, når man har behov for likviditet. En oppgjør fra Konkurrencestyrelsen anslo i 2006 at kostnadene spiser en fjerdedel av utbyttet. * Mer tid til fornøyelser Aksjehandel er verdenens største spill av tid – men har samme magiske tiltrekning som spillehallenes lampeblink. Med et effektivt aksjestopp kan vi frigi kostbar tid til alle livets fornøyelser. Folketinget på stoppkurs Selv om stopp-politikken florerer, er det nok likevel tvilsomt om Folketinget vil forby all unødig aksjehandel. Langt viktigere enn lover og regler er ifølge statsministeren jo også verdipolitikken, som kan endre befolkningens holdning til helseskadelige aktiviteter som røyking, alkohol, spill og aksjehandel. Og kan man ha et Dannevirke i sitt bryst, kan det vel også klemmes et aksjestopp inn under pannelappen? Bankaksjer i fritt fall Skal vi da beholde samtlige aksjer? Det må da være noen som er bedre enn andre? Min bud er, at de færreste private investorene får noe som helst ut av å forsøke å finne vinneraksjene – behold bare Deres nåværende aksjer. Med et aksjestopp vil det likevel være en sektor, som lider nød – og det er bankene. Med et effektivt aksjestopp vil en meget vesentlig del av bankenes milliardinntjening på kurtasje og kursskjæring falle bort, og kursen på bankenes aksjer styrtdykke. Men bare rolig, det skjer ikke. Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.