• Laster aksjedata...

Til kjøpere av andelsboliger: Se deg godt for. Kjøp av andelsbolig er ikke like risikofritt som for bare få år siden. For ganske få år siden kostet andelsboliger relativ lite. De mange hadde råd til å kjøpe en andelsbolig, og boligene var så attraktive, at de typisk ble i familieeie eller ble fordelt via intern venteliste. Det var ikke noe vanlig åpent marked. Samtidig steg andelsboliger generell ikke i pris, det var ikke noen god investering, men en billig og sikker boligform. I dag er dette bildet helt endret av dels stigningene i de offentlige vurderingene i 2004 og 2006, og dels med muligheten for å ta opp individuelle banklån med pant i andelen fra 2005. En andelsbolig, som tidligere kostet 20-40.000 kr. koster i dag en million kroner eller mer. Derfor må dagens kjøpere tenke seg mer grundig om, før de skriver under på andelsbeviset: Er det overhodet et godt kjøp? Hvordan finansierer man en million kroner? Og hvilke risikoer er det med i et slik kjøp? Det er ikke helt praktisk å vurdere om en andelsbolig er et godt kjøp eller ikke. Den samlet boligutgiften består både av den månedlige boligavgiften til foreningen og finansieringen av selve kjøpsprisen. Dermed blir det vanskeligere å sammenligne prisen med en tilsvarende selveierleilighet. Når SKATT vet siste offentlige vurdering takserte andelsboliger til 16 tusentall kroner pr. kvadratmeter, er det lavere enn boligprisen på eierboligmarkedet. Derfor er andelsboligene stadig attraktive, men hvis prisene faller, kan denne situasjonen endre seg radikalt. «Utover å se på om andelsboligen er et godt kjøp i dag, så skal kjøper være oppmerksom på at andelsboliger også vil svinge i verdi akkurat som eierboligmarkedet. Det kan skje direkte, når SKATT vurderer andelboligmarkedet (neste gang i 2008), eller når eierboligmarkedet faller attpåtil i verdi, hvoretter andelsboliger ikke lengre kan selges til full pris. Det er allerede i dag eksempel på andelsboliger, som selges med betydelige nedslag i pris, sier Carsten Holdum, økonom i Forbrukerrådet. Samlet sett skifter andelsboligmarkedet karakter i disse årene fra et lukket til et åpent marked. Selv om det er fortsatt et attraktivt boligmarked med en forholdsvis lav kvadratmeter-pris og med lave kostnader til å flytte inn og ut, skal kjøper likevel være forberedt på at andelsboligen fremover kan falle i pris.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.