• Laster aksjedata...
Spørsmål:
Jobber i bank hvor jeg snakker med inkassokunder på daglig basis.Har lagt merke til en del fellestrekk hos disse kundene og vil nevne noen av dem her:
– Mange tror at kreditt er gratis penger og forstår ikke hvordan betjening av kreditt fungerer. Tilbakebetaling og renter er ting som ignoreres av mange helt til det dukker opp inkassovarsler i postkassen – og i somme tilfeller selv etter det.
– Det aller første disse kundene innleder dialogen med er påstander om mangel på varsling. Banker er forpliktet å varsle ihht. inkassoloven, og de fleste varsler kunder via nettbank/sms/e-post/telefon utover det som er lovpålagt. Disse varslene har veldig ofte blitt ignorert av mottaker, som tror de kan få gjelden slettet pga. mangelfull varsling.
– Når den innvilgede kreditten er (nesten) oppbrukt ønsker mange kunder å øke denfor å ha mer penger tilgjengelig. Heldigvis tillater ikke banken jeg jobber i at kundene fortsetter å uthule grunnen under seg, og avslår slike forespørsler. Denne beskjeden blir ikke godt mottatt av kundene det gjelder.
– Det tar ekstremt lang tid før en betalingsanmerkning blir opprettet. Ofte opp mot 6 hele måneder fra første ikke-betalte forfall. Gjennom hele denne perioden har kunden anledning til å gjøre opp for seg og inngå en avtale med kreditor. I tilfellene hvor det ikke blir gjort kommer det ofte en betalingsanmerkning. Min påstand er at det er en særdeles god grunn for at en kunde har betalingsanmerkning, og at dette ikke er noe som skjer over natten. Likevel blir mange svært opprørte over at de nektes visse produkter/tjenester som følge av dette.
Jeg tror ikke det finnes noe annet land hvor det er lettere å unngå kredittproblemer enn Norge i 2014. Hele skolesystemet inkl. høyere utdannelse er gratis. Alle har tilgang til hele verdens kollektive informasjon gjennom internett. Det er ingenting som hindrer noen i å lære grunnleggende personlig økonomi. Det er på tide å ta ansvar for eget forbruk og slutte å løpe fra problemene.
Svar:
Det store flertallet av kundene dine tar ansvar for sitt eget forbruk. Kreditt har også et ansvar for å ikke innvilge lån til søkere som har dårlige forutsetninger for å betjene lånene. Og så bør man være mer moderat i markedsføringen av kreditt.
Når det gjelder forbruksgjeld og kredittkort, er det mulig å foreta en forenklet kredittvurdering, men spørsmålet er om ikke denne forenklede kredittvurderingen er blitt for enkel. Et gjeldsregister vil være nyttig her, og forslaget fra departementene som ble fremmet i 2013 bør realiseres. Det vil gjøre kredittvureringer mer forsvarlig.