• Laster aksjedata...

Bruken av apper øker innen reise, underholdning, finans og media, og generer nå mer datatrafikk enn mobilsurfing globalt. Bilbransjen skiller seg ut med betydelig lavere vekst i app-bruk – og høyest vekst i mobilsurfing. Finansbransjen er med på topp. Lanseringen av iPhone 6 har styrket Safaris popularitet i kampen mot Googles Chrome.
– Generelt sett har det vært en økning i bruken av apper, men fordelingen er ujevn og vi ser at bilbransjen opplever mindre vekst enn andre. Én forklaring kan være at folk fortsatt søker informasjon om mulig bilkjøp fra PCen eller fysisk besøker bilforhandlere. Men med tanke på utviklingen innen eksempelvis boligkjøps-apper, kan det se ut som dette er en uutnyttet markedsføringskanal for mange bilprodusenter.
Mens handle-apper har en vekst på henholdsvis 78 og 86 prosent i Nord-Amerika og Asia, ligger europeerne langt etter med 13 prosent økning. Til gjengjeld har folk i Europa og resten av EMEA en større forkjærlighet for bank-apper, som i snitt vokser ca. 30 prosentpoeng mer enn i resten av verden.
Her er noen av funnene i undersøkelsen:
iPhone 6 reddet Safari i kampen mot Chrome
Etter lanseringen av iPhone 6 økte andelen av mobiltrafikk fra Safari, sammenlignet med Googles Chrome. De to nettleserne var på vei til å bli like store, men etter lanseringen nådde Safari samme nivå som i januar 2014, med nesten 55 prosent av den totale mobiltrafikken fra mobile nettlesere.
Helse fra sofaen og flatskjermer på farten
Undersøkelsen viser at mesteparten av trafikken fra reise- og handle-apper kommer via mobilnettet, noe som indikerer at disse benyttes mens vi er på farten, f.eks. i et kjøpesenter eller på reise til/fra jobb. Til sammenligning er mesteparten av trafikken fra helse- og medie-apper WiFi-basert. Dette tyder på at disse brukes på jobb eller hjemme – der store datamengder er billigere, samtidig som f.eks. helsesjekk er av mer privat karakter.
Bank-apper er mest populært i Europa
Europeere har siden ifjor åpnet bank-apper 84 prosent mer enn året før. Til sammenligning har medie- og handle-apper bare vokst med 13 og 15 prosent. Motsatt er det i APAC-regionen, der den største veksten har vært innen handle-apper, med nesten 85 prosent, etterfulgt av medie- og bank-apper, begge med ca. 50 prosent. I Nord-Amerika opplever handle-apper størst vekst med nesten 80 prosent, etterfulgt av bank-apper (ca. 50 prosent) og medie-apper (i underkant av 40 prosent). Finansbransjen øker dermed nest mest.
Topp 6: Slik utvikler finansapp-bruken og annen app-bruk seg
Bruken av apper vokser mer enn mobilsurfing, men ikke alle bransjer henger like godt med. Her en oversikt over hvordan app-forbruket har vokst i løpet av det siste året, på tvers av sektorer og landegrenser.
1. Shopping
Handle-apper har hatt mest vind i seilene, med en vekst på 100 prosent globalt. Mens handle-apper har vokst med over henholdsvis 78 og 86 prosent i Nord-Amerika og Asia, ligger Europa langt bak med 13 prosent.
2. Bank & finans
Bruken av bank-apper har økt med 79 prosent globalt. EMEA leder an med en vekst på 84 prosent.
3. Reiseliv
Bruk av reiselivs-apper har økt med ca. 50 prosent. De brukes i økende grad på vei fra A til B, f.eks. når vi er på ferie og skal finne veien til hotellet eller sjekke anmeldelser på nettet.
4. Medier og underholdning
Sosiale medier og gaming-apper har lenge vært populære, og har nå vokst med 48 prosent. Disse appene brukes mest via WiFi, og i stor grad i hjemmet.
5. Helse
Helse-apper har vokst med ca. 43 prosent, og vi bruker spesielt løpe- og trenings-apper for å holde styr på kalorier og tilbakelagte kilometer. Den økende populariteten gjenspeiles i Apples Health App i iOS, som kan samle inn data fra alle ens helse-apper.
6. Bil
Bilbransjen har hatt minst vekst i app-bruk, med 20 prosent, trolig fordi vi fortsatt søker informasjon om dette fra PCen eller besøker bilforhandleren fysisk.