• Laster aksjedata...

Årsavgiften for motorkjøretøy skal erstattes av en trafikkavgift, og forsikringsselskapene skal stå for innkrevingen. 

For å forenkle statens rutiner og spare administrasjonskostnader, har regjeringen bedt forsikringsselskapene om å fakturere årsavgiften for motorkjøretøy sammen med forsikringen.

Det er fortsatt Stortinget som fastsetter størrelsen på avgiften, og alle inntektene fra avgiften går til staten. Forsikringsselskapenes oppgave er kun å kreve inn avgiften på vegne av staten.

De viktigste nyhetene:

  • I 2018 endrer Årsavgiften navn til Trafikkavgift.
  • Avgiften skal kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
  • Avgiften skal betales sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet, og du betaler avgift for hver dag du har ansvarsforsikring.

Trafikkavgiften skal betales for alle kjøretøy som er ansvarsforsikret. Dette omfatter bil, moped, MC og ATV.

Overgangsårene 2017 og 2018

2017 og 2018 vil være overgangsår mellom dagens ordning og den nye. Årsavgiften for 2017 skal betales på vanlig måte i mars 2017. Tidspunktet for når kundene får varsel om Trafikkavgiften for 2018, vil avhenge av hvilket forsikringsselskap de er kunde hos, og hvilken betalingsordning de har valgt.

Trafikkavgift for 2018 – Hvis kunden har delt opp betalingen i flere terminer på forsikringen

Forsikring betales forskuddsvis og gjelder for ett år av gangen. En forsikring som for eksempel har hovedforfall 1. februar 2017, vil da gjelde til 1. februar 2018. Derfor vil noen kunder få varsel om Trafikkavgift for 2018 allerede i 2016. Forsikringsselskapet må legge inn Trafikkavgiften januar 2018 i betalingsplanen som sendes kunden i slutten av 2016.

De ulike forsikringsselskapene vil, avhengig av sine datasystemer, velge ulike løsninger for dette særskilte overgangsproblemet. Noen vil varsle allerede ved fornyelse av forsikringen, andre vil sende ut en særskilt faktura mot slutten av 2017.

Hvis kunden har kun én betaling i året på forsikringen

Kunder med ett årlig forfall, vil oppleve dette litt annerledes. Har kunden for eksempel en årsavtale som fornyes 1. februar 2017, vil han eller hun i utgangspunktet betale én måneds Trafikkavgift (for januar 2018) allerede før 1. februar 2017. Noen selskaper vil også her velge å sende ut egen faktura mot slutten av 2017.

Hvis en ønsker å utsette betalingen av årsavgiften for 2018, kan en avtale å betale forsikringen i 12 terminer i stedet for 1.

Bakgrunn

Stortingets mål med ordningen er å forenkle og gi større fleksibilitet for forbrukerne, samt å forenkle og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

Av alle særavgiftene, er det årsavgiften som har høyest administrative kostnader for staten. Staten vil med dette spare utsending og oppfølging av 3,5 millioner fakturaer hvert år.

Trafikkavgiften gir mulighet for større fleksibilitet ved kjøp av nytt kjøretøy, eierskifte, avregistrering og lignende, ved at eieren bare belastes avgiften for den tiden kjøretøyet er forsikret.

NB! Omleggingen vil bli vedtatt i forbindelse med statsbudsjettet. Det er ingen politisk uenighet om denne saken, men den er ikke formelt vedtatt ennå. Staten kaller avgiften Trafikkforsikringsavgift. Forsikringsselskapene har for enkelhets skyld valgt å kalle den Trafikkavgift.