• Laster aksjedata...

Skatt 2011
Jeg og min bror har arvet ett hus, og med det huset fulgte det med ett lån på kr. 400.000. Skal dette føres opp, og evntuelt hvor?
Så lenge dere reelt overtok huset i 2010, skal formuesverdien, dvs. ligningsverdien av huset, føres i selvangivelsen i post 4.3.2. Har dere arvet halvparten hver, fører dere opp halvparten av ligningsverdien hver.
Dersom dette er en såkalt sekundærbolig (en bolig ingen av dere bor i), skal ligningsverdi settes til 40 prosent av markedsverdien, og ikke overstige maksimalt 60 prosent av markedsverdien.
Lånet skal føres i post 4.8.1 som vanlig gjeld. Husk å få med fradrag for renteutgifter i post 3.3.1.