• Laster aksjedata...

ASEAN ble opprettet 8. august 1967 med det formålet å skape fred og økonomisk vekst i sørøst Asia. De første medlemslandene var Indonesia, Malaysia, Filippinene, Singapore og Thailand, senere ble Brunei (1984), Vietnam og Laos (1995), Burma (1997) og Kambodsja (1999) medlemmer. Det bor 400 millioner mennesker i landene. Enda er det et løst økonomisk samarbeid, men det skal munne ut i frihandelsavtale innen 2003.
ASEAN ønsker at utviklingen skal gå raskt framtiden. Det er både økonomisk, vitenskapelig og diplomatisk. De vil arbeide for at varer og tjenesteytelser blir handlet mer i mellom landene enn de gjør i dag, noe som er rimelig lette da landene ligger i en samlet gruppe.
Den økonomiske veksten i ASEAN er svært god, det har vært en god vekst i årene 1996-2000. Bortsett fra 1998 hvor det har vært en økonomisk krise i landene, i 1998 er det en negativ vekst på 7,16. Grunnen var en valutakrise som traff alle landene i Asia. I de andre årene har det vært en økonomisk vekst på 3,42-7,29, altså høykonjunktur. Det er grunnen til at landene fremdeles arbeider sammen, er at de økonomisk er kommet tettere på det vestlige verden, og dermed også får en kultur som ligner den vestlige.
ASEAN land går også inn for fred, derfor har de vedtatt at det ikke må være atom våpen i medlemslandene. I fremtiden regner de med å også forby masse ødeleggelses våpen.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.