• Laster aksjedata...

Fondet investerer hovedsakelig i børsnoterte selskaper i Norden. Avanse Norden skal være bredt investert i forskjellige sektorer og land. Fondet kan investere inntil 100 % i utenlandske aksjer. Valutasvingninger mot norske kroner vil derfor påvirke verdien i fondet.