• Laster aksjedata...

Deilig med et sted å komme av med sine frustrasjonene. Jeg og min dattera (lærling) er også blant hvor BankTrelleborg (efterfælgendenævnt BT) nesten vred armen om på for å få vi garantpengene konvertert til aksjer. Jeg var selv med på det siste garantmøtet, hvor det ble lagt fram at SparTrellborg skulle overgå på børsen og bli BT, og her fortalte man at det var opprettet en BT-fond, som skulle sikre at framtidige aksjonærer ikke mistet aksjene, da BT-fonden var så stor at alle nåværende aksjer var dekke inn. Kort tid sent lukket BT for nye kjøpere av aksjer, da man stadig skulle sikre «de gamle aksjonærene». Hvor er den fondet borte? Før vi aksepterte å bytte om til aksjer fikk vi brev for banken om hvor god og særlig sikker en forretning det var med aksjer i BT, men da vi nølte, ble vi ringt opp flere ganger om kvelden om vi likevel ikke ville være med til disse sikre aksjene, det kunne ikke gå gal, da banken var mer solid, og hadde en egenkapital så stor, så stor. Vi gikk dessverre med- og nå er vi fattige kirkerotter- men også enige om at vi verken skal ha aksjer mer, men særlig ikke bruke den nye Sydbank, for slik som de har oppført seg til dato, vil vi absolutt ikke være trykket ved å la ordne noe med penge. Hvor er Deres moral?? Jeg håper – A L L E – BT gamle kunder finner andre banker/sparebanker, så Sydbank står tilbake med en «tom bank». Jeg håper inderligt at diverse statsråd, og revisorer finner en løsning, sånn at alle vi «tidlige» aksjonærer blir holdt skadesløse, dette også for å statuere et eks. hvis andre banker/sparebanker, skulle finne på å TE seg som BT/Sydbank. Min tillit til banker/sparebanker ligger nå på et meeege mindre sted. Før underskriftdatoen var nådd, hadde de fra banken sendt en reminder samt ringt meg opp, om jeg nå husket å signere – det var bare en ekstra service, sa bankrådgiveren, da jeg påtalte at jeg ikke brøt meg om å bli rykket for min underskriften, når datoen enda ikke var nådd. Vi har like mistet 54.150 kr., herav ca 20.000 kr. på barnesparing, resten er pensjonssparing. Vi hadde satt oss godt inn i saken Iden vi innvilget i å investere vi sparepengene i aksjer. Vi hadde slik forventet at aksjene kunne stige og falle. Vi hadde jo bare muligheten for selv å velge når aksjene skulle selges. Vi er likevel aldri blitt opplyst om at det kunne forlegge mulighet for at andre kunne tvangsinnløse vi aksjene. Siste uke får vi et oppkall fra vi ellers mer kompetente bankrådgiveren at vi har mulighet for å få en fastsatt kurs til kurs 66 i stedet for kurs 59,3, men det er på den betingelsen at vi ikke deltar i klagesaker mot banken. Jeg må si til min bankrådgiveren at dette tilbudet er rent til glis. Samtidig opplever jeg det som en måte å lukke munnen på kundene, stakkars rådgivere som har fått den skitne oppgaven fra ledelsen. Ja man kan vel kalle det bestikkelse … … ….. Jeg har nå gjennom 40 år benyttet det gamle finansinstitusjonen, og har alltid fått en god og saklig behandling, og jeg har på oppfordring av sparebanken også vært garant innskyter like fra starten av denne ordningen, i første omgang med kr. 20.000= gullgarant, og sent ytterlig med kr. 80.000, også på kraftig oppfordring av Sparekassen så jeg kom opp på i alt kr. 100.000- platinagarant med de fordelene som
det kunne gi meg. Det ble alltid opplyst at dette var en god og sikker penger plassering. Da det så ble opplyst at Sparekassen ville på Børsen, og hermed endre finansinstitusjonen til en BANK, og dermed innfri garantbevisene til bank aksjer, og det ble bedyret av Sparekassen, at det overhodet IKKE ville være noen som helst risiko herved, ja så tok jeg også imot dette tilbudet. (i dag må jeg si dessverre). Da jeg nå er blitt pensjonist, og dermed mindre bemidlet, så så merkes det jo ekstra hardt å miste så mange penge, (kr. 76.280 rett ut av vinduet). Uten at man føler at man har gjort noe feil, det er kommet som en tyv om natta. Min konklusjon er at det kan ikke passe at det ikke har kunnet skaffe en bedre kurs enn 59,3. Det er F- – – – – – for dårlig (unnskyld språket), men man er jo noe frustrert i øyeblikket. Og denne salgskursen vil jeg klage mer over. Jeg håper det kan finnes noen syndebukker og kanskje også få rettet litt opp på den endelige kursen. Hei Vi har som mange andre dessverre satt noen av vi spareskillingene i banktrelleborg, og har selvfølgelig opplevd at over vi 20.000, natta, er blitt redusert til 5.000 det er da hamrende urettferdigt, når man ikke selv har kunne forutse det minste. Andre aksjer har man da en smule «følelse» med. Det er jo mer sørgelig at det sitter/har sittet noen mer inkompetente mennesker i bankens styre, og som ikke vet et salg av banken ivaretar aksjonærene interesse, det er da allmenn viten at hvis man vil selge noe så spør man flere steder for å få den best prisen, det ville styret med garanti ha gjort hvis de skulle selge bilen, men det har sikkert hjulpet styrets beslutning på vei at man er blitt
tilbudt en ny styrespost (og sikkert annen) i Sydbank, det er fryd at det er ulovlig!!!! Jeg syntes også at man skal passe på med å være grov overfor for de ansatt i banktrelleborg de er i samme båt som oss andre, men med det minus for at de IKKE har måtte selge aksjene, så egentlig hatt de vært ringe stilt!!! det skulle man prøve å tenke over før man sviner til. Jeg har allerede sendt’ min historien i dag D. 29/1. Til Alle: Jeg har fått å vite fra min rådgiveren i BankTrelleborg, i dag at brevet med «påmelding» innen 3 dager er et total feil. Smid brevet vekk
ELLER gjem det of GLEM det. Pengen på de 59,3 kr. pr. aksje vil innløpe til hver enkelt, natta mellom torsdag og fredag i denne uken 5. (torsdag D. 29 – Fredag D. 30 januar 2008. Skulle det bli tale om evt. en merpris, får vi det under alle omstendigheter hvis? – og når den tiden kommer. Vi trenger altså ikke å reagere på det merkelige brevet, det er ikke den papiret verdt som det er skrevet på. De 59,3 kr. i TVANGSSALG – Er afgjort for nåværende. Og vi trenger ikke å reagerer. Denne opplysning tror jeg på. Hilsen til Alle. Jeg ble pensjonist i 2006, fikk ved den leiligheten utbetalt en del penger fra A-KASSE m.v.. Da jeg hadde vært gullgarant i flere år, ble jeg anbefalt å bli platinagarant, med et innestående på 100.000, kr.. Ved overgang til aksjer ble vi tutet ørene fulle via prospekt, at det var en god forretning å overgå til aksjer i den lokale banken. Da jeg ikke umiddelbar hadde bruk for pengene, så ble aksjebeholning stående. Dessverre må jeg nå konstatere et tap på knapp 80.000,kr, penger jeg skulle bruke til reiser m.v. nå jeg er pensjonist. Jeg hadde en pensjonssparing, som var satt i garantbevis. Da banken ble til aksjeselskap, blve jeg som mange andre, oppfordret til å la garantbevisene gå inn som aksjer (banken var jo solid og god!!!). Heldigvis hadde jeg en mer søt rådgiver i Sorø, som oppfordret til at ikke hele pensjonen ble til aksjer, som de ble satt i noe pulje per obligasjoner … … og gudskjelov for det! Men noe som sårer meg mer er, at banken oppfordret min dattera til å sette hun barnas barnesparing i aksjer (penger som de hadde fått av oldemora). Så ville det være litt, når b.a. den eldste skulle ha førerkort! – og hva ble det så ut av det!? Jeg synes også den styret i banken, bl.a.Holm (som heldigvis også mistet penge), som går videre i Sydbank, burde gjemme seg langt vekk fra omverdenen! Hvordan kan man leve med seg selv på den måten. Og hvorfor man ikke prøvde andre muligheter ….. det fatter jeg ikke – og det var da også temmelig så plutselig, skaden skjedde! Håper virkelig ikke bankTrelleborg.fonden (som har en stor likvid kapital) – ikke slipper godt fra dette og at de har så mye selvrespekt at kundene får 1. prioritet! Vi familie har til sammen kjøpt aksjer for 138.000. Dessverre var de 114.000 vi barnas barnesparing, så de har til sammen mistet ca. 90.000 kr. da de etter bankens rådgivning investerte hele barnesparingen i aksjer. En riktig god forretning vi ikke burde si nei til, sa banken. Da vi ikke reagerte på et brev, vi fikk, ang. å veksle vi garantbevisene til aksjer, ble vi ringt opp av banken, som fortalte hvilken god forretning det var. Da vi ikke reagerte på dette, ble vi ringt opp igjen. Vi stilte en masse skeptiske spørsmål, men ble dessverre overbevist om at det var en god forretning. Det var ikke engang nødvendig, å skrive under, vi kunne bare ordne det i telefonen, da det skulle gjøres her og nå. Jeg har gjennom de siste 3 månedene henvendt meg til banken flere ganger, da jeg har vært bekymret for barnas penge: Hver gang har jeg fått å vite at det var hele aksjemarkedet som falt på nåværende tidspunkt, og at Bank Trelleborg var en bank i vekst, så jeg skulle bare ta det helt roligt, kursene skulle nok komme opp igjen. takk for en side hvor vi kan få fortalt vi historien!! Jeg startet som garant i spartrelleborg og ble ringt opp av min bankrådgiveren om jeg ikke ville kjøpe aksjer for de pengene. Jeg har gjort det mer klart for han at jeg ikke har forstand på aksjer og vil bare invistere i sikre «ting» hvilket også fremgår av mine andre invisstering. Men han overbeviste meg om at det var en sikker invisstering. jeg var like flyttet hjemmefra til en leilighet og pengene skulle brukes til at innskudd i et hus når tid kommer.. det har så lange utsikter for nå er det ca 25.000 kr. tilbake ut av 100.000 kr. og man kan jo ikke få særlig meget hus for de pengene.. etter jeg har kjøpt de aksjene har han ikke nevnt overhode.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.