• Laster aksjedata...

BANK TRELLEBORG SKANDALE, KONVERTIONSFÆLDE Nå vil jeg så også melde meg under «fanene» av mennesker som føler seg dårlig rådgitt i forbindelse med konverteringen av garantbevis til aksjer. Det er kanskje ikke tale om de helt store beløpene, men da det er vi barnas penger som er tale om, blir det jo mer følsomt. I forbindelse med at barna av Deres besteforeldre fikk en gave på den beløpet som nå må gis i gaver, dro vi kontakt til det lokale finanssinstitusjonen, som rådsga om at pengene burde settes inn på en garantskonto, idet man sto like foran en aksjesintroduksjon hvor garantsbevis ville bli tilbudt byttet om til «fordelskurs» innen den endelige adgangen på børsen. Det ble fra rådgiverens side gjort oppmerksom på at det ikke var noen risiko knyttet med dette, da man regnet med at den endelige kursen på aksjene klart kunne forventes å ligge over kursen som garantbevis ville bli konvertert til. Når dette så er nevnt, kan det jo godt undre at man på et halvt år kan komme ut i så store problemer at det ender som det gjør, og det siste kunne jo være meget interresant å få oppklart. Oppklaringen bør etter min oppfatningen skje, selvfølgelig dels for å få så mye for aksjene som mulig ved en tvangsinnløsing, men like viktigt er det at noe lignende ikke gjentar seg for andre. Liv går tross alt videre under alle omstendigheter. I forbindelse med den nå oppstående store skandalen med problemene i Bank trelleborg, er det som før nevnt blandet inn mange følelser, særlig fra mange gamle og trofaste kunder i den hederskronede SLAGELSE SPARREKASSES tidligere dekningsområde. Når nå en «ekspert» uttaler at man som styre skal dra hensyn til innskyternes penge, og ikke til investorenes, så er vi nettopp ved sakens kjerne. Først et sitat av Erik Werlauff som mener at, «aksjonærer i en bank må være klar over at hensynet i krisetider helt og laget går på innskyternes penger og ikke investorenes. Og derfor kan man, ifølge han, ikke kritisere banken for å ha tatt imot det første – men kanskje ikke best – tilbud, som er kommet inn.» Erik Werlauff er uten tvil mer kompetent rådgiver på aksjeområdet, men glemmer å ta den aktuelle situasjonen i nærere in mentene. Hoveddelen av minoritetsaksjonærene var tidligere garanter, og altså indskyfder. Disse tidligere garantene er av «DE SMARTE – med tidligere direktør og denne håndlangerne lokket i en felle. Fellen består i at ved aksjekjøpet endret man kunderelasjon fra innskyter til investor. Det siste ble det bare ikke sagt noe om fra bankens personale, da de fortalte om den risikoen det etter utsagnet IKKE var tilstede ved konvertering av garantkapital til aksjekapital. Problemet er at hoveddelens av bankens tidligere innehavere av garantkapital, ikke i forbindelse med endringene betraktet seg selv som investorer/spekulat i en hurtigt gevinst, men at det var tale om en «teknisk endring» av hensyn til at vi nå lever i 2007/08, og ikke som for 150 år siden, hvor Slagelse sparrekasse var med til å utvikle den lokalsamfunnet som vi alle er en del av i dag. Det er mer stille fra BANK TRELLEBORGs ledelses side, og man er videre så «intelligent» at man utsender skriv datert 22. januar 2008, med beskjed om at såfremt man ikke tar kontakt innen tre dager, vil aksjer bleve deponert i overenstemmelse med Lov om skyldneres rett til å frigjøre seg ved deponering. Brevet er mottatt sist lørdag, 26. januar 2008, og betyr i praksis at, man igjen bruker «tiden» borte over en helg til å forsere tingene i en tendensiøs retning utelukkende i retning av å «plukke» de gamle trofaste innskyterne av garantkapital. Den tidligere innskyterkapitalen som ble konvertert/narret fra på et mer tvilsomt prospekt utarbeidet av den tidligere toppledelsen og den nåværende styret. Hvem skal stilles til ansvar for dette «bedraget»?? Man kunne også stille spørsmålstegn vet om rimeligheten av at det ikke er tatt skritt til å finne ut av hvem som i høsten 2007 har ytet 25 mill. i lån til en jysk virksomhet, men som man ikke har de riktige signaturene på. Hvem er gjort ansvarlig for dette?? Konklusjonen på det hel blir muligens at vi alle, som har tapt penger på dette «eventyret», skal ha livet til å gå videre likevel, og det gjør det selvfølgelig også. Men vi må så alle ønske for færøyingene eller andre ikke lar seg narre av flott slips og mer små raske lakksko vekk fra skueplassen! Må rettferdigheten seire til sist. 30.01.08
Jeg har her lest en del av disse historiene. Føler jeg en enorm avmakt og grovt utnyttet. Da sparebanken besluttet å gå på Børsen og vi garantinnskuddene skulle bytte om til aksjer. Ble min konklusjonen, at det med aksjer har vi ingen forstand på, så vi beholder vår garantindkud på kontoen så lenge det kan la seg gjøre og ser tiden an. Så ble jeg ringt opp av bankrådgiveren, som syntes at vi skulle bytte om til aksjer «det er en riktig god investering». Jeg mente jo, at hvis vi skulle bruke et større beløp, så var det praktiskere og billigere å hente i banken fremfor å skulle ut og selge aksjer; men hun ble ved og vi kunne jo alltid bare få penger og så selge – så jeg invilge i at hun overførte vi 20.000 kr. til aksjer. Et er at minste penge; men å bli narret av mennesker, som vi har tillit til – det er minst like slemt. Jeg er en av de aksjonærene som har tapt penger på BankTrelleborg. At aksjekurser går opp og ned er jeg vant til, men jeg pleier å reagere i tide. Allerede for 1/2 år siden hadde fornemmet jeg at kursen på BankTrelleborg bare gikk en vei – nedover, og hadde egentlig tenkt meg å selge. Men min bankrådgiveren frarådet det, fordi det ville få konsekvenser for min engasjementet med banken (lavere innlånsrenter og høyere utlånsrenter). Så jeg beholdt aksjene. Den aktuelle utviklingen tatt i betraktning, synes jeg det minner om utpressing. Dårlig etikk, men nok ikke ulovlig. Min kone og jeg har til sammen tapt omkring 30.000 kr. det er godt nok gebyr og ekstrarenter, som vil noe! Som nyinnflytter ville vi gjerne prøve en annen bank enn de etablerte. Vi opprettet kontoer i Spar Trelleborg og fikk en mer søt og vennlig betjening. Da vi innestående åpenbart ikke ga tilstrekkelig utbytter, ble vi anbefalt å kjøpe garantbevis gullgarant, hvilket vi gjorde. Da sparebanken imidlertid ville overgå til bank skulle den jo dermed noteres på børsen, og vi ble gjentatt ganger oppfordret både pr. brev og telefon å la vi garantbevisene innløse og for beløpet kjøpe aksjer – som var ingen bekymmring i den anledningen, og man var selvfølgelig full av optimisme. Overbevist lot vi vi beviset «overføre» til aksjer; – – – dessverre. Etter massiv oppfordring fra bankTrelleborg i våren 2007 lot vi oss rive med på aksjeruletten. «Vi» består av: Min mann og jeg selv, som hver særlig satset pensjonssparing svarende til begrepet gullgarant. Vi sønn (for øvrig nå på SU og dermed ikke noen særlig høy inntekt) har gjennom hele sin barndommen og ungdom spart alt sammen, han kunne, var nådd å bli gullgarant og trodde også på prosjekt aksjer. Min mor er alene og har utelukkende sin folketrygden å leve av. Hun var garant med et mindre beløp, som hun etter en særdeles iherdig innsats fra bankTrelleborg side lot konvertere til aksjer. Min svigermor var nettopp nådd å bli alene og lot seg likeledes nærest overtale til aksjekjøp for to porsjoner guldgarantpenge. Alle vet at aksjekjøp er knyttet med usikkerhet. MEN her var tale om en SÅ massiv innsats fra bankens side med stakkvis av papir og et hav av oppringninger og gode overtalelsesevner, så – ja, «det måtte jo være et rimelig sikkert prosjekt», trodde vi. Ved garantmøter er vi blitt tutet ørene fulle med «hvor ufatteligt godt det hel gikk», – og nå et mindre års tid etter? Ts! Jeg kan ergre meg gul og grønn over mine egne penger, men jeg har direkte ond av min sønnen og min moren, som nærest ingenting har i forveien, og hvor det var virkelig surt oppspart penge, som nå bare er vekk med et pennestrøk. Det kunne være et rett pent trekk, om «fonden» bekymret seg litt om å få dekket aksjonærenes tap, før man begynner å «støtte» diverse eksterne formål. Hvordan kan Sydbank på noen måte forestille seg at vi i fremtiden skulle rygge opp om røverkjøpet? Glem det! Sydbank/bankTrelleborg medvirker i sannhet til «fete tider» for Slagelse og omegns øvrige finansinstitusjoner i stedet for å beholde eller tiltrekke kunder!! Min kjæreste og jeg har/hadde aksjer for 40.000.-. Disse aksjer er kjøpt for vi ATP penge, som vi ble opplyst nå kunne frigis til å kjøpe aksjer for, for ellers var det jo bare penger det sto som vi likevel ikke ville kunne røre mange år fram i tid. Min kjæreste hadde garantbevis for 3000.- da jeg flyttet bank til BT, og vi ville jo ikke miste de fordelene som hadde vært ved det, og så var den eneste muligheten jo å flytte disse penger. Kan disse pengene så plutselig flyttes likevel??? Føler vi er blitt lokket med løftet om fordeler, som jo tydeligvis ikke har vært tilstede!! Heldigvis står vi ikke i samme tragiske situasjon som mange andre … Skal BT stadig ha lov til å kaste pengene omkring seg, med million sponsinger o.l.?! En sen ettermiddag i uke 4, sitter jeg på jobben og beslutter meg for like å kaste i blikk på børsens hjemmeside som så ofte, innen jeg kjøring hjem. Akk og ve – her leser jeg til min skrekken at min banken ikke lengre er til. Den er simpelthen blitt solgt til en annen bank pga. manglende likviditet. Av min armen. Lengre nede i artikkelen leser jeg så at kursen på mine aksjene er blitt kjøpt av den nye eieren til ikke mindre enn kurs 59,3. Jeg kjøpte til kurs 250 for mindre enn 6 mdr. siden. Som så mange andre her, ble jeg i sommeren 2006 oppfordret til å overføre min Særlige Pensions ordning til banken. Jeg kunne kjøpe garanter for Kr.. 20.000,00 og dermed få en høyre rente, 2,75 %. Det var en del bedre enn den jeg fikk det hvor pengene sto. En annen vesenlik årsak var, at min rådgiveren dermed bedre kunne forsvare overfor banken, å forhøye min kassakreditten hvis jeg ble garant. Da jeg hadde bruk for en måte å forhøye mine «låne» muligheter på, ja så var det jo fint. En dag i sensommeren ble så jeg ringt opp av min, nå nye unge rådgiver, som ville fortelle meg at nå gikk banken på børsen og de garantene jeg hadde i banken kunne jeg derfor ikke beholde, så om jeg ikke syntes det ville være en god ide å kjøpe aksjer i denne nye banken? Pengen var jo likevel bundet og jeg kunne ikke få ut, så … … Jo, det syntes jeg vel så. Det var jo ikke lagt opp til så mange andre svar muligheter. Som sagt så gjøre. Dermed Kr. 20.000,00 overflyttet til aksjer – og de er jo så i dag ca. Kr.. 5.000,00 verdier. Om mine overskytende penger fra min Særlig Pensionsordning på ca. Kr.. 2.400,00 også er forsvunnet, ble det i sin tiden kjøpt aksjer for, har jeg til dato ikke hatt overskudd til å finne ut av. Kr.. 20.000,00 er for noen mennesker ikke som mange penger men for meg er det mange penge. Banktrelleborg har vært mer mer dårlige til å kommunisere ut til kundene om dette. Den nye eieren har vi enda ikke hørt fra. En fusjon er noe som er planlagt. Det kunne tyde på at denne fusjonen, som Banktrelleborg opplyser sine kundene om at det er, ikke har vært så planlagt tilogmed. Pga. min økonomiske situasjonen ellers, her hjulpet av dårlig rådgivning (selger) fra sparebankens side, gjør at jeg dessverre ikke som så mange andre kunder har mulighet for bare å flytte til en annen bank. Så pt. føler jeg meg mer enn noensinne stavnsbundet.
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold. Prøv egen Hjemmeside