• Laster aksjedata...

Vi er nettopp blitt rådgitt til, å kjøpe aksjer, da vi var garanter i den tidligere spartrelleborg og som rådgiveren sa «Vi har kunnet stole på banken en gang, så kunne vi vel igjen». Vi har kjøpt garantbevis/aksjer for min mannens atp-pensjon og har mistet ca. 13000 kr.. Vi var meget i tvil, da banken henvendte seg og ville ha vi skulle kjøpe aksjer for vi garantpengene, men han «overtalte» oss med ovenstående setning. Disse penger er vi mer leie av, å ha tapt og føler oss mer R.. rent av banken. For det første: Aksjene ER blitt solgt ALT for billig til Sydbank! For det annen: Jeg mottok, som så mange andre, brev fra Bank Trelleborg i sommers om at min garantkontoen ville bli lukket … i selvsamme brev anbefalte Bank Trelleborg meg, å kjøpe aksjer i stedet for. Da jeg ikke skrev under mottok jeg enda et brev, hvor de RYKKET for min underskriften! Jeg kontaktet heretter min bankrådgiveren og vi hadde et møte hvor jeg uttrykte min bekymringen omkring det, å skulle invistere i aksjer da jeg aldri hadde prøvd det før. Bank Trelleborg fortalte at det var HELT sikkert, da den sitatet: «Aldri havde gået Bedre og de havde Et Riktig god Regnskap» …Hmmm …tænker jeg så bare nå …De overbeviste meg i hvertfall om at det var det eneste riktige å gjøre, så jeg skrev under …jeg kunne ikke engang få lov til å flytte pengene til min annen sparingen, da det var en «lukket» konto! Jeg er studenter på SU og de 20.000 kr. som jeg hadde spart opp ved min studiesjobben som sosial og helseshjelper er nå vekk! Hardt tjente penge, som jeg skulle ha brukt til bøker osv.. For det trejde: Jeg maile til Bank Trelleborg onsdag før de gikk konkurs og spurte om jeg skulle innløse aksjene, da jeg kunne se at de dykket …Som enhver annen god kunde ville jeg først forhøre meg ved banken «ekspertene» før jeg gjorde noe selv …beklageligvis ga Banken først lyd fra seg uken etter, da det var For sent! Jeg føler virkelig at Bank Trelleborg har utnyttet min tilliten som kunde hos og jeg føler meg virkelig dårlig behandlet! De la aksjene ut som noe som var
HELT sikkert og nå har jeg mistet 20.000 kr. som for meg som student er RIKTIG mange penge!: – (Mvh. En mer skuffet og frustrert E Aktionær og Bank Trelleborg kunde jeg og min familien er bare en blant mange som som garant har kjøpt aksjer i bank Trelleborg men jeg må innrømme at jeg ikke har følt meg presset fra de ansatt (Ringsted filial) tvert imot har jeg fått en god behandling både i forbindelse med omdanningen til bank og ettersfølgende her under krisen. Det jeg er sur over er at man kan lese at banktrelleborg fonden kan eksistere med en formue på ca 350 mill. og skal være «nyttig» i lokalsområdet fonden inneholder oss garanters/aksjonærers penger og jeg vil mene det var rimelig at den ble nedlagt og pengene ble fordelt blant de aksjonærene som er folk er velkommen til å kontakte meg på 28403884 samtidig håper jeg i bakker opp om hjemmessiden www.btaksjer.dk
som Jan Marcher har opprettet jeg synes virkelig han har gjort et stort stykke arbeid I mange år hadde vi våre penger i en mindre selvstendig sparesbank, som sent ble overtatt av Bank Trelleborg. Så fikk vi garent fordi de ga flere renter, så fikk vi beskjed om at Banken ble børsnotert og garantene ble til aksjer. Vi samt børne sparing var i aksjer. Vi har mistet samlet 90000,00 kr. Hei. Det er fortsatt 2 (kanskje 3) skurker i bankTrelleborg saken, styret og ledelsen, SYDBANK og kanskje Finanstilsynet (hvorfor skulle det hel like plutselig gå så rask, når situasjonen hadde vært slik i et par måneder). Etter å ha lest BankTrelleborgs redegjørelse i dag, er det komplett uforståelig at det er endt som det endte. Selvfølgelig hadde banken problemer, men det er overskudd, en rimelig likviditet, soliditet m.m., derfor kan det teknisk godt være at man i den verdenen mener at banken er lukkingsstruet, men samtidig er banken i drift, har mange kunder osv., så det er bare den ultra korte frist fra Finanstilsynet som gjør at det virkelig blir et problem (det har kjørt sånn i 2-3 måneder). Og hvorfor blir dette et problemet, når banken selv sammenlikne egen redegjørelsen av 31. januar har vært klar over at det var likviditetsproblemer og hadde skullet rapportere til Finanstilsynet hver uke!!. Det gjør det bare fordi banken ikke har tatt situasjonen alvorlig nok, og gått igang med sonderinger i markedet. Her må det bl.a. undre at Sparekassen Sjælland sammenlikne avisene hadde lagt opp til en fusjonssnakk, og bare hadde fått en kald skulder og så ikke engang fikk budet da det endelig gjaldt. Spar Nord har også selv omtalt involveringen, og også her er det tydelig at BankTrellebog har fått klar beskjed om at de har problemer, så det er helt ufattelig, at BankT ikke gikk igang med sonderinger omkring fusjon, og istedet blir tatt «med buksene nede» i elfte time. Jeg synes det er 2 skurker i spillet, dels styret og ledelsen som forlengst burde ha handlet, derfor bør styret saksøkes såfremt den undersøkelsen som nå er igang ikke bringer innløsningskursen opp på et vesentlig høyere nivå enn de 59,3 kr.Samtidigt er det heller ikke akseptabelt at styret forsøker at – etter min meningen – å manipulere de reelle faktaene, og bl.a. påstår at det er revisjonen som har
fastsatt kursen, når dette slett ikke er tilfellet. Kursen på 59,3 er bare dratt til etterretning, hvilket revisjonen også selv skriver. Den annen skurken er SYDBANK, som utnytter en situasjon langt mer enn rimelig, og som tilogmed sørger for at det er fonden som står som kjøper, slik at man behendigt mener at man kan flytte problemene over til Fonden – hvis det endelig skulle beregnes en kurs ut fra et resultat ville det vel også være mer rimelig å se på det kommende normale året fremfor den året som var gått og hvor alle dårlige forhold
var tala med på den negative siden. Personlig skal jeg ikke være kunde hos SYDBANK. Etter å ha lest den nettopp utsendte pressemeldingen, må det konstateres, at banktrelleborg ledelse har hatt rik mulighet for å finne samarbeidspartnere, men åpenbart har trodd at man selv kunne «greie ertene». I over 2 måneder har man hatt mulighet for å forhandle en fusjon på plass, men intet er gjort. Hvorfor har banktrelleborg ikke meddelt fondsbørsen at Carlo Chow tok 6 letende medarbeidere med seg? Banktrelleborgs ledelse har siden november 07 åpenbart ikke greid å oppfylle styrets instruks, men hva har styret gjort ved det? Ledelsen har vurdert at Sydbank ville ha de best mulighetene for å komme med en løsning – spesiellt fordi man mente at det vil bevare flest mulige arbeidssplasser. Det er åpenbart ledelsen av banktrelleborg som har valgt at hensynet til medarbeidere veier tungt enn hensynet til bankens eiere. Min og familiens tap på aksjer er ca. kr. 60.000, og jeg kan da bare anbefale alle aksjonærer at man finner seg et nytt finanssinstitusjon. Hei Allé deiligt å få avløp for sin vreden, nå se jeg mine penger bare forsvinne ut i den blå luften. Jeg har som så mange andre satt mine penger i aksjer, for det var det best man kunne nå hvor man ikke kunne være grant mer. Men vis man kikker på dens ned tur her bak etter kan jeg se en stor feil jeg har gjort. Opplysninger ja det var så som så. Og når jeg tenker til bake så var rådgiver mer forhippen på at man nå skulle huske å få skrevet de papirene under så de kunne kjøpe aksjer. Nå hvor det så er gått gal få man ikke så mye som et brev om det man skal høre de i TV, ringer man ja så vet de ansette ikke noe og er like fustretet som oss og kan ikke si temmelig meget. Ja det stables rådgiver det er vi klaf til og den som får skyllebøtten, men hvor skal vi ellers gå hen med den. Jeg er sur gal og lei av det, for det er penger jeg setter til side hver mdr. Jeg vil gjerne gi min besyvet om Bank Trelleborg dårlige moral. Undertegna har aksje for 20.000. oo kr. det er ikke jeg tale om, men min barnebarnet som Banken og jeg har anbefalt å tegne sin børneopsparering (35.000.00 KR) HAN BLIVER 18 ÅR TIL APRIL OG hadde GLÆDET SIG TIL AT SKULLE HAVDE UDBETALT. MEN SÅDAN SKULLE IKKE GÅ FOR DER VAR NOGLE AMATØRER SOM TROEDE DE VAR DE VAR DYGTIG VOR HERREBEVARES. Vi er et ektepar som hadde garantbevis som ble byttet til aksjer, da jeg på et senere tidspunkt var i banken sier min bankrådgiveren: du har jo forresten en selvpensjon hva med å kjøpe aksjer for de pengene, det vil være en riktig god ide.Nu har vi tapt det hel. Hei Jeg skriver til dere fordi vi er mange som føler oss bedratt av BankTrelleborg og «Telefon sælgere», saken kjenner i sikkert, men det svinger seg for de mange vedkommende om at en rådgiver ringer og overtaler kunder til å konvertere garantbevis i barnesparinger til aksjer i banken. Ifølge denne bekendgørelse http://www.Forbrukerraadet.dk/pm/alle/pm003/er det i strid med god markedsføring, å lokke vanl. mennesker til å kjøpe aksjer i egen virksonhed, jeg fikk heller aldri informasjon om at aksjene ble kjøpt til kurs 250 hvilken jeg trodde var 100. At BankTrelleborg er solgt over natta, til en direkte latterlig kurs, forstår jeg ikke. Men erfarer i skrivende stund at mange sjefer i BankTrelleborg, vil bli tilbudt toppstillinger i Sydbank. Dette her lukter langt vekk. Kan man da slett ikke stole på noen mer, og er det ikke mulighet for å rettsforfølge de ansvarlige for dette her?
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.