• Laster aksjedata...

Jeg kan se av de siste innleggene at den aggressive holdningen overfor bankTrelleborg ansatt mer bunner i at investorene føler seg snytt av bankens ledelse og av at Sydbank fikk lov til å kjøpe banken til salgspris. Men nå ser jeg så, at Forbrukerrådet (Carsten Holdum) er ute med riven overfor de bankansatt, idet han til epn.dk uttaler: «Bankens rådgivere hadde selv aksjer. Det gir dem en konkret interesse i om kursen går opp eller ned. Det kan godt være, at det ikke var et konkret bonusprogram for salg av bankens aksjer, men strukturen er det likevel indirekte, når man eier aksjen.» Etter min meningen går det nå helt opp i hatt og briller … ….. Man kan vel ikke påstå, at fordi en medarbeider eier for kr. 3.000 aksjer i et papir, vil han ha en særlig interesse i å selge aksjer i samme selskap til sine kundene????? Og hva så, hvis han har obligasjoner – har han så også interesse i å presse kursen opp på disse papirene ved å selge disse til sine kundene???? Eller hva med den interessekonflikten, medarbeideren står i når han skal selge bankens produkter til kunden, for ellers kan han miste sitt arbeidet???? Nå er Forbrukerrådet godt nok for langt ute. Men Carsten Holdum fortsetter:» … … … …man har tilsidesatt rådgivning om risikospredning og alminnelig god investeringsstrategi. I en sak, hvor banken er avhengig av salget av egne aksjer, kan det oppstå en situasjon, hvor det selges uten å rådsgi skikkelig. Det kan i verste fall bety at hele investeringen står i en aksje, og så kan det jo ikke bli mer risikobetont.» Slike en gang VRØVL – Carsten Holdum har ikke et eneste bevis på at det ikke er skjedd risikospredning, hvor det har vært tale om større formuer, som skulle plasseres. Men søte Carsten Holdum – som er nå engang grenser for risikospredning, når det er tale om et beløp på kr. 20.000, som skal investeres. Og jeg skal like henlede opmræksomhed på at det altså er garantiskapital, som er konvertert til aksjer, så de hefte i forveien som egenkapital. Finanstilsynets direktør uttaler for øvrig til epn.dk at ingen i Finanstilsynet må eie aksjer (han mener vel i finansielle virksomheter) for at det ikke oppstår interessekonflik. Men det er vel også en annen sak, idet en medarbeider fra Finanstilsynet vel ikke kan revidere og kontrollere en virksomhet, han selv er medeier av … … ….. Hva nå om vi alle kommer litt ned på jorden – bankTrelleborg medarbeidere har oppført seg pent og skikkelig!!!! Jeg vet at en lang rekke spekulanter sto i kø for å komme med på vognen for å få aksjer til favørkurs – for ALLE trodde, det ville være en god forretning – og det er da klart, at man blir skuffet, når man mister sine surt sparte opp midlene. Hei. Jeg kan bare si Banken alltid har behandlet kundene godt og kan ikke fatte folk i Vemmelev bl.a. hyler sånn opp i skulle sku skammer dere hele banden. Tenk å beskylde bank andsatte for det er gått sånn. Alle med bare litt fornuft ved aksjer er risiko og igjen den mindre andsatt i banken visste sku ikke mer enn dere. De har selv midste penger som mange andre små sparre har og derved i samme båt så våkne nå for fan opp. Jeg har bestemt også selv midste penger men beholder bestemt stadig min banken. Vi opplever det som tyveri av vi aksjene i bankTrelleborg at de er blitt tvangs innløst til så lav en verdi. vi stolte på banken og mente derfor vi hadde en (forholdvis) sikker sparing. Aksjene var min datteras barnesparing samt min egensparingen. Jeg fikk, som så mange andre siste år tilbud om å kjøpe aksjer for min garantinnestående på 20.000kron, det ville gi 80 aksjer. Banken rådde meg til å kjøpe, da jeg ville få større utbytter enn garantkontoen. jeg kunne også la mine penger stå, men de oppfordret meg til å kjøpe og det gjorde jeg så. Nå står jeg som en av mange og har mistet en masse penge, surt. Selvfølgelig kjenner jeg til risikoen ved aksjer, men Banken har virket stabil og god. Når jeg leser noe som er skjedd, føler jeg virkelig at Direktøren har solgt uten å sjekke andre muligheter og derved føler jeg meg snytt og bedratt. Hvis I samler materiale om denne ulykkelige saken for mange, så er jeg en dem som vil bidra med min historien. Jeg synes det er mer merkelig å se de forskjellige historiene her inne – særlig når jeg
VET at bankTrelleborg ansatt slett ikke oppfører seg som selgere, som propper bankens aksjer ned i halsen på kundene. Jeg vet det fordi, jeg er tidligere ansatt – og fortsatt kunde i banken. Jeg synes det er synd for bankens medarbeidere, at de skal oppleve å miste tryggheten i ansettelsen, selv miste mange penger (for de har jo også selv kjøpt bankTrelleborg aksjer – for frie midler, pensjonmidler og midler på barnesparingkontoer) – men mer syndt er det for dem, at de skal oppleve en så mindre behandling fra kundenes side. Jeg skal gjøre oppmerksom på at langt langt de mange av bankens kunder bare har hatt beskjedne beløp i aksjer. Jeg vet godt at det kan være slemt nok å miste få penger hvis økonomien i forveien er presset. Men jeg vil også våge å påstå at verken en bankrådgiver eller gamle fru Jensen noensinne vil komme med en uttalelse om at aksjeinvestering er uten risiko. Jeg savner innlegg fra kunder, som kommer med en mer dempet utlegning av omsetningmetodene for bankens aksjer. Og jeg vil gjøre oppmerksom på at det ikke alltid er de ulvene, som hyler høyst, det har rett: – ) Ja, jeg er riktig sint over dette. Min garantibevis på 20.000 kr. er skrumpet inn til nesten ingen ting. Jeg er pensjonist og har ikke mange penger til forbruk. Det blir da vanskelig å se medarbeiderne i øynene fremover. Kan ikke så praktisk flytte, idet det bare er et finansinstitusjon i Vemmelev. Har ikke bil og bruker ikke kort. Jeg stolte på dem i banken, akkurat som min svigersønnen, som heller ikke på den tidspunktet trodde det gikk så gal. Håper de juridiske ekspertene får omgjort kursen og mindst får utlodda Fondens kapital til mindretralsaktionær. Videre må den tidligere direktøren CC stå til ansvar for sine handlingene. Det er vanskelig å forestille seg at kundene i han nye banken kan ha tillit til han. I forbindelse med min arbeidet ble det nødvendig for 15 år siden å flytte her til Korsør, og i den forbindelsen var Spar Trelleborg som den het den gang oss en stor hjelp. Gjennom årene hadde vi et godt forhold til banken, og som Garant med 20000 kr. på den kontoen hadde vi meget glede av de fordelene det medførte. Da banken så i 2007 ble endret til Bank Trelleborg med aksjenotering ble vi enige om ikke å kjøpe aksjer for garantpengen som ville bli frigitt, men anvende dem på annen vis. Da Garantbeløbet så skulle utbetales ble vi kontaktet av bankens personale om hvorfor vi ikke hadde konvertert til bankaksjer, forklarte vi vi holdningen til dette. Vi fikk da å vite at hvis vi ville beholde vi fordelene med hensyn til Banklån, kassakreditt m.m. som var en fordel for oss, og vi var glade for, skulle vi investere i aksjene da de var grunnlaget. Kjøpte vi ikke bankens aksjer for vi Garanten penger ville man dra vi fordelene opp til revisjon! Da vi helst ikke ville miste vi godene, akceptere vi å konvertere til bankaksjer, da vi følte oss presset til det. Det var noe av et sjokk da det kom fram at banken var på randen av konkurs ved årsskiftet, og da vi fikk brevet om å henvende oss i banken for frivillig å overdra aksjene til banken for det latterlige beløpet på 59,30 kr. pr. stk. ble vi sinte. Vi følte det som om de ville ha oss til selv å legge hodet i Guilliotinen og så gi oss snoren til kniven i hånda så vi selv kunne utløse den. Det var nokså usmakelig og den historien har til nå kostet oss 15256,kr. som vi som pensjonister godt kunne bruke på annen vis. Vi kan bare håpe at man undersøker hele saken og finner ut av hvem og noe som skurken i dette spillet og vi muligens kan få reddet mer av vi surt tjente penger. tjah min historien ligner så mange andre … men et skal være sagt gud er det riktig mer sur … å miste mange penger på aksjer men jeg gråter ikke lengre over spilte melk. hvem intet våger hvem intet vinner og denne gangen tapte jeg. Det som til gjengjeld virkelig pisser meg av er den måten man ble presset til å investere i aksjer av inntil flere medabejd fra banken som ringte og presset på for at man skulle kjøpe aksjene. På min forespørgelse om det ikke var litt vel mange penger bare på en aksje om det evt. ikke var godt å spre seg litt, fikk jeg nærest lovet gull og grønne skoger at jeg da vel ikke trodde at min banken vil gå ned osv. nå ja så la meg da prøve … TUTERIEN er overstått men RASERIET mot mangl informasjon fra bank Trelleborg ledelse, fra Sydbank, den etter nok mange mening mer lave kurs, som godt kunne ha vært litt høy, at man ikke innhenter tilbud fra andre finansinstitusjoner men lar seg selge altfor billig og bestemt også mot en flokk dønn udugelige styremedlemmer … Føj føj for en smak de må ha i munnen men hva de har jo på det tørrere … Min ønske for denne har sak … tjah det ville være vennlig å få mine tapt penger retur men det regner jeg aldri med det skjer. Like nå er det faktisk enda mer viktig for meg å få plassert et ansvar, å finne ut av hvorfor det gikk som det og kunne noen ha forhindret at det gikk som det gjorde. HVORFOR HVEM OG OG OG spørsmål som jeg og en masse andre nok aldri får svar på hilsen en forhenværende banktrelleborg kunde og bestemt aldri noensinne en Sydbank kunde!
Teksten du akkurat har lest er oversatt fra engelsk og kan inneholde opplysninger som ikke gjelder for norske forhold.